Ma Xiu Jia
LEKSJON ENLes één
jegik
jeg heter ...ik heet ...
jer er fra ...ik ben van ...
fravan
hvorwaar
Hvor er du fra?Waar kom je vandaan?
Hvem er dette?Wie zijn dat?
detdit/dat (aanwijzend vnw. 3e persoon enkelvoud)
dettedat (aanwijzend vnw. 3e persoon meervoud)
det er ...dit is...
hunzij (persoonlijk vnw. 3e persoon enkelvoud vrouwelijk)
hanhij (persoonlijk vnw. 3e persoon enkelvoud mannelijk)
Hvor er de fra?Waar komen zij vandaan?
dezij (mv.; aanwijzend voornaamwoord)
ogen
ellerof
Nord-AmerikaNoord-Amerika
Sør-AmerikaZuid-Amerika
USAde Verenigde Staten
ArgentinaArgentinië
EuropaEuropa
NorgeNoorwegen
ItaliaItalië
AsiaAzië
IranIran
IndiaIndië
AfrikaAfrika
AustraliaAustralië
ogsåook
God dagGoeiedag
Ha det bra!Houd je goed! Tot ziens!
Ha det!"Tot kijk!, Dag!"
morn!dag!
Morn'a!Goeiemorgen!
jaja
neineen
å spørrevragen
en uttaleuitspraak
tale (m.)"rede(voering), speech, toespraak; spraak"
tale omsprake van
å talespreken; een (rede)voering houden
et spørsmål (o.)"een vraag, vraagstuk; probleem, kwestie"
mål (o.)"spraak, taal, dialect; doel, mikpunt, doelpunt; afmeting, maat, grens"
et svareen antwoord
å svareantwoorden
ei ordstillingwoordvolgorde
et verbeen werkwoord
harheeft
plass (m.)"plaats, plek, ruimte, terrein, plein"
Adjø!Tot ziens!
IslandIJsland
SverigeZweden
FinlandFinland
DanmarkDenemarken
Norden"Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland"
Skandinavia"Noorwegen, Zweden en Denemarken"
LEKSJON TOLes twee
hvordanhoe
å stavespellen
å skriveschrijven
kan du?kan je?
navn (o.)"naam, benaming"
navnet dittje naam
adresse (v.)adres
alfabet (o.)alfabet
laerer (m.)leraar
lærer i norskleraar Noors
å snakke"spreken, praten"
å snakke ompraten over
å snakke rundtompraten
å snakke nn. fra noeiem. iets uit het hoofd praten
å snakke seg fra detzich eruit kletsen
vi snakkes vedwe hebben het er nog over
ved(vz.) bij; aan; door
engelskEngels
spanskSpaans
å bo (-dd)"wonen, huizen"
iin
giftgehuwd
å gifte segtrouwen
kone (v.)"vrouw, echtgenote"
kneipe (v.)kroeg
totwee
barn (o. - mv. barn)kind
en gutt og ei jenteeen jongen en een meisje
en gutteen jongen
ei jente (v.)een meisje
ei pike (-n)een meisje
Unnskyld?Excuseer?
aleine"alleen, enkel"
sierzegt
å si (sa; sagt)zeggen
at vidat wij
Per er 14 år.Per is 14 jaar.
Hvor gammel er Ali?Hoe oud is Ali?
litt franskeen beetje Frans
en broreen broer
kan du gjenta?kan je [dat] herhalen?
jeg prøverik probeer
Har dere også barn?Hebben jullie ook kinderen?
å gjentaherhalen
ber -> å be (ba; bedt)"verzoeken, vragen, smeken; bidden; uitnodigen"
å be om(aan)vragen
bar (o.)naald (v. boom)
i baret"in de puree, aan de grond"
bar (m.)bar
bar (BN)"bloot, kaal, naakt; [drikk] puur"
barovt. van å bære
par (o.)"paar, stel, koppel"
"do (o, m)"W.C.
do.ditto
totwee
gutt (m.)jongen
å kutte"afsnijden, kappen, verminderen"
kutt ut!hou op!
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
å gå (-dd)opmerken
vin (m.)wijn
finmooi; teer; fijn; deftig
bi (VOORV.)bij (-)
var (o.)"sloop, overtrek"
var (m.)slaap (in de ogen)
var (BN)gevoelig; schuw; waakzaam
å bli vargewaarworden
ikkeniet
hanhij
hunzij
viwij
derejullie
dezij
men"maar, doch"
menneske (o.)mens
LEKSJON TRELes drie
Hva er klokka?Hoe laat is het?
... Klokka er ...Het is ...
... Den er ...Het is ...
x over yx over y
x på yx voor y
kvartkwart ...
halv ...half ... (tijdsbepalend)
Hvor mye er klokka?Hoe laat is het?
Hva gjør du?Wat doe je?
å gjøredoen; maken; aandoen
det gjør ingentingdat geeft niets
å gjøre (det) av med noebeëindigen
ikke kunne gjøre noe for det(het) niet kunnen helpen
å gjøre etternadoen
å gjøre godt igjenhet weer goedmaken
å gjøre i stand"klaarmaken, opruimen"
å gjøre om igjen"overdoen, veranderen"
å gjøre opp"vereffenen; bereiden, (op)maken"
(det er) om å gjøre (å komme tidlig)(het is) belangrijk (om vroeg te komen)
å gjøre på seghet in z'n broek doen
å gjøre seg tilzich aanstellen
å gjøre reintschoonmaken
å spiseeten
å leselezen
å ringe"bellen, schellen; [klokker] luiden"
å ringe påaanbellen
å ringe tilopbellen
å snakke"spreken, praten"
å snakke ompraten over
å snakke rundtompraten
å snakke nn. fra noeiem. iets uit het hoofd praten
å snakke seg fra detzich eruit kletsen
vi snakkes vedwe hebben het er nog over
å talespreken; een (rede)voering houden
å arbeidewerken
å drikkedrinken
å soveslapen
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
å stå (sto(d); stått)staan; [eksamen] slagen
å stå for"organiseren, verantwoordelijk zijn voor"
det står for meghet komt me voor
å stå i medeen verhouding hebben met
å stå imotweerstaan
å stå inne (for)instaan (voor)
å stå omgaan om
å stå oppopstaan
å stå overdoorstaan
å stå på"aan staan; duren; aan de hand zijn, te beleven zijn"
å stå på sitt"volhouden, er op staan"
å stå på (oss)van (ons) afhangen
å stå tilpassen bij; gaan
å stå ved"blijven bij, achterstaan"
gå i stå"stokken, blijven steken, stilstaan"
å tanemen
å værezijn
å slute"stoppen, ophouden"
nårwanneer
Hun er på kurs i norsk mellom seks og åtte.Zij volgt Noorse les tussen zes en acht.
mellomtussen
mandagmaandag
tirsdagdinsdag
onsdagwoensdag
torsdagdonderdag
fredagvrijdag
lørdagzaterdag
søndagzondag
null0
"en, ett"1
to2
tre3
fire4
fem5
seks6
sju (syv)7
åtte8
ni9
ti10
elleve11
tolv12
tretten13
fjorten14
femten15
seksten16
sytte17
atten18
nitten19
tjue (tyve)20
"tjueen (enogtjue, enogtyve)"21
tjueto (toogtjue)22
tjuetre23
tjuefire24
tjuefem25
tjueseks26
tjuesju (syvogtyve)27
tjueåtte28
tjueni29
tretti (tredve)30
førti40
femti50
seksti60
sytti70
åtti80
nitti90
(ett) hundre100
hundreogen101
tohundreogtjueseks226
(ett) tusen1000
ettusentohundre1200
ti tusen10000
hundre tusen100000
en million1000000
en timeplaneen uurrooster
forvoor
utlendingerbuitenlanders
sted (o.)"plaats, oord"
plass (m.)"plaats, plek, ruimte, terrein, plein"
tid (v.)tijd
hjem (o./bep. hjemmet)(t)huis
LEKSJON FIRELes vier
tørst (m.)dorst
Er du tørst?heb je dorst
å være tørst"dorst hebben, dorstig zijn"
Vil du ha noe å drikke?Wil je iets hebben om te drinken?
"noe (sing.), noen (pl.)"iets
Hva vil du ha å drikke?Wat wil je hebben om te drinken?
Liker du øl?Houd je van bier?
å like"houden van, graag hebben, to like"
vann (o.)water
melk (v.)melk
saft (v.)"sap, limonade"
juice (m.)[vruchten]sap
jus[vruchten]sap
brus (m.)"spuitwater, priklimonade"
kaffe (m.)koffie
vin (m.)wijn
øl (o.)bier
øl (m.)(fles/glas) bier(tje)
tethee
Kan jeg få et glass brus?Kan ik een glas spuitwater krijgen?
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
Jeg er ikke tørst.Ik heb geen dorst.
Jeg har lyst på en kopp kaffe.Ik heb zin in een kopje koffie.
lyst påzin in
Jeg vil gjerne ha et glass melk.Ik zou graag een glas melk hebben.
et glasseen glas
"Nei takk, jeg drikker ikke øl.""Neen dank u, ik drink geen bier."
Er du sulten?Heb je honger?
å væere sulten"honger hebben, to be hungry"
et brød (o.)brood
ei brødskive (v.)de boterham
et rundstykke (o.)"kadetje, broodje"
margarin (m.)margarine
smør (o.)boter
ost (m.)kaas
ei skive med osteen boterham met kaas
syltetøy (o.)jam
skinke (v.)"ham, hesp"
et eggeen ei
Hjemme hos MariaThuis bij Maria.
hosbij
Bruker du sukker?Neem je suiker?
å trengenodig hebben
å bruke"gebruiken, bezigen; [tijd, geld] besteden"
bruke åplegen te
bruke seg"schelden, klagen"
sukker (o.)suiker
Har du litt melk også?Heb je ook een beetje melk?
Bare ost og skinke.Slechts kaas en ham.
bare"slechts, enkel, alleen"
Jeg vil ha syltetøy på!Ik wil jam hebben!
å ha (hadde; hatt)hebben
ha det!"tot kijk!, dag!"
å ha ier in doen
å ha på(kleren) aanhebben
det har noe for segzit er wat in
som (x) vil ha det tilals (x) wil doen geloven
å ha segzijn
åssen har det seg athoe komt/kan het dat
Har vi is?Hebben we ijs?
is (m.)ijs
"Ja, vi har is, men du må vente ...""Ja, we hebben ?ijs?, maar je ?? ??"
menmaar
moeten; mogen
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
Vil du ha ei skive til?wil je nog een boterham
til[eigedom] van; [reise] naar; [sende] aan
til[seie] tegen; [inntil] tot
til oversover
til å(om) te
til og medtot en met; zelfs
det skal/må (noe) til for/fører is (wat voor nodig om/vóór
sammen medsamen met
Jeg er forsynt.Ik ben voldaan.
å forsyne"voorzien, bevoorraden"
forsyne segzich bevoorraden
forsynt"(ott. bevoorraden) bevoorraad, voldaan"
Men jeg tar gjerne litt is sammen med Anne.Maar ik neem graag een beetje ijs samen met Anne.
is (m.)ijs
kanskjemisschien
Hassan kjøper mat.Hassan koop eten.
mat (m.)"voedsel, eten, kost"
å kjøpekopen
literliter
stykke -teen stuk
Men han finner ikke kaffe.Maar hij vindt geen koffie.
å finnevinden
"Unskyld, hvor finner jeg kaffe?""Excuseer, waar vind ik koffie?"
Der borte til høyre.Daarginds aan de rechterkant.
bort"weg, af, heen"
borte"afwezig, weg, ginds"
Der til venstre.Daar links.
venstrelinks
et vindu (o.)"venster, raam"
en pose kaffeeen zakje koffie
pose (m.)"zak, zakje"
en boks fiskebollereen doos visballetjes
en boks (m.)"bus, kit, trommel"
eske (v.)een doos
en aviseen krant
Han betaler og går hjem.Hij betaalt en gaat naar huis.
å betalebetalen
en koppeen tas
en boks (m.)een blik
ei bok (v.)een boek
ei avis (v.)"krant, dagblad"
et glasshet glas
et egghet ei
Han går hjem.Hij gaat naar huis.
Han er hjemme.Hij is thuis.
gjernegraag
LEKSJON FEMLes vijf
Hva gjør de?Wat doen zij?
en venneen vriend
Jeg står og tenker på en spansk film.Ik sta en denk aan een Spaanse film.
å ståstaan
å tenkedenken
å tenke på noedenken aan iets
en filmeen film
å sitte (satt; sittet)zitten
å skriveschrijven
et breveen brief
å se på TVnaar televisie kijken
å se (så/sett)zien; kijken
ligger og hører på musikk.liggen en naar muziek luisteren
å høre (på)luisteren (naar)
Hva gjør du selv nå?Wat doe je nu zelf?
et brev (o.)een brief
vennen heter MarioDe vriend heet Mario.
Carlo leter etter brevpapir.Carlo zoekt naar briefpapier.
å lete (lette; lett)zoeken
etter"na; na, achter; naar, volgens; naar; door, van"
papir (o.)papier
å ville (vil; ville; villet)"willen, zullen"
å skrive tilschrijven naar
å syklefietsen
en bokhandeleen boekhandel
tilnaar
Han tar fram brevpapiret.Hij neemt briefpapier.
fram"vooruit, naar voren, voort, heen"
fram og tilbakeheen en weer
å begynne å skrivebeginnen te schrijven
å fortelle om Norgevertellen over Noorwegen
på fabrikkennaar/over/van de fabriek
Han lengter hjem.Hij verlangt naar huis.
Mario bor i Roma...Mario woont in Rome...
... og mora og faren til Carlo bor også der.... en de moeder en vader van Carlo wonen daar ook.
en konvolutt (m.)een enveloppe
... og setter et frimerke på brevet.en kleeft een postzegel op de brief
å sette (satte; satt)"zetten, stellen, plaatsen"
et frimerkede postzegel
op
Han putter brevet i lomma og går ut.Hij stopt de brief in de zak en gaat naar buiten.
lomme (v.)zak
å putte"steken, stoppen"
en postkasseeen postbus
"kasse (v,m)""kist, bak, doos, krat; kas, cassa"
å treffe (traff; truffet)"treffen, ontmoeten, tengenkomen; raken"
å treffe påaantreffen
om kjærlighetover liefde
kjærlighet (m.)liefde
å tanemen
bragoed
flaske (v.)fles
å flaske opp medopvoeden met
salt (o.)zout
salt (BN.)"zout, hartig"
å letezoeken
å leselezen
derejullie
å tenkedenken
detdit/dat (aanwijzend vnw. 3e persoon enkelvoud)
dettedat (aanwijzend vnw. 3e persoon meervoud)
etter"na; na, achter; naar, volgens; naar; door, van"
ei koneeen echtgenote
en -> -eneen -> de
ei -> -aeen -> de
et -> -eteen -> het
et frimerke (o.)een postzegel
vennen til Carlode vriend van Carlo
å lete etter noezoeken naar iets
å tenke på noedenken over iets
å fortelle om noevertellen over iets
noe"iets, wat; enig; enigszins"
å skrive til noenschrijven naar iemand
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
Kan jeg få veksle 50 dollar i norske kroner?Kan ik 50 dollar in Noorse kronen wisselen?
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
Det blir 395 kroner.Dat is 395 kroon.
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
Betty får en blankett.Betty krijgt een formulier.
en blanketteen formulier
å gi (gav; gitt)"geven; opleveren, toedienen"
å gi etter (for)toegeven (aan)
å gi igjenweergeven; teruggeven
å gi oppopgeven
å gi utuitgeven
å gi segbezwijken; geven; nemen; (het) opgeven
å gi deg!hou op!; kom nou!
å gi seg til åbeginnen
tilbake"terug, weer"
en tusenlapp (m.)een briefje van duizend kroon
hundrelapp (m.)een briefje van honderd kroon
lapp (m.)"lap; [papir] velletje, briefje, kattenbelletje; [penger] flap"
bankkort (o.)bankkaart
kort (o.)"kaart, kaartje"
frisør (m.)kapper
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
"Ja, det stemmer.""Ja, dat klopt."
et ukebladhet weekblad
De må vente litt.Ze moeten een beetje wachten.
moeten; mogen
duu
Deu (zelden)
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
vaske og klippe håretharen wassen en knippen
å klippeknippen; [sau] scheren
klippe overdoorknippen
klippe tilbijknippen
klippe (m.)klip
hår (o.)haar
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
Synes du det er bra nå?Vind je dat het nu goed is?
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
Jeg skal tørke og føne det.Ik ga u drogen en fönen.
å tørkedrogen
å tørke avafvegen
å tørke inn"verdorren, indrogen"
å tørke (opp)afdrogen
å tørke ut"uitdrogen, afwateren"
ferdig"klaar, gereed; af; versleten, op"
han er heilt ferdighij is gebroken
gjøre ferdigafmaken
Det kommer an på trafikken.Dat hangt af van het verkeer.
etternavn (o.)achternaam
å spørrevragen
en tenåring (m.)een tiener
med togmet de trein
tog (o.)trein
eplejus (m.)appelsap
eplejuice (m.)appelsap
juice (m.)[vruchten]sap
jus (m.)[vruchten]sap
appelsin (m.)sinaasappel
frukt (v.)"vrucht, fruit"
pære (v.)peren
pære fullstomdronken
banan (m.)banaan
kanskjemisschien
fag (o.)"vak, beroep"
Erasmus-stipendErasmus-beurs
litten landspå (?)
å spå (-dd)voorspellen
3 ganger i uken3 keer in de week
mil (v.)(Noorse) mijl (10 km)
for eksempelbijvoorbeeld
eksempel (o.)"voorbeeld, illustratie"
eksempel på ...voorbeeld van
en journalisteen journalist
en laerereen leraar
avis (v.)"een krant, dagblad"
en annonse (m.)"een zoekertje, een advertentie, een annonce"
å treffe (traff; truffet)"treffen, ontmoeten, tengenkomen; raken"
å treffe påaantreffen
Jeg liker å treffe vennerIk houd ervan vrienden te ontmoeten.
venn (m.)vriend
vennene minemijn vrienden
venninne (v.)vriendin
Jeg studerer ulike/forsjkellige kulturer.Ik bestudeer verschillende culturen
ulikverschillend
ulikeongelijk; oneven
forskjellige"uiteenlopend, verscheiden, verschillend; anders"
kultur (m.)"kultuur, beschaving"
å sammenliknevergelijken
ingen årsak!geen dank!
årsak (v.)"oorzaak, reden"
blankett (m.)formulier
det er overskyethet is bewolkt
sky (v.)wolk
være i skyenein de wolken zijn
sky (BN. onverbuigbaar)schuw
å sky (-dd)"(ver)mijden, schuwen"
himmel (m.)"hemel, lucht"
en grønn bileen groene auto
ei grønn veskeeen groene tas
veske (v.)tas
et grønt epleeen groene appel
mange grønne stolervele groene stoelen
grønnsakergroente
kjøtt (o.)vlees
fisk (m.)vis
datamaskin (m.)computer
rom (-met)kamer
å soveslapen
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
dyr (o.)"dier, beest"
dyr (BN.)"duur, kostbaar"
LEKSJON SEKSLes zes
Hva koster en appelsin?Hoeveel kost een sinaasappel?
å kostekosten
appelsin (m.)sinaasappel
Hvor mye koster et aple?Hoeveel kost een appel?
Hvor mye blir det?Hoeveel is het?
banan (m.)banaan
ei pære (v.)een peer
et epleeen appel
kronerkroon
øre (m.)"øre, 1/100 kroon"
øre (o.)oor
melkesjokolade (m.)melkchocolade
takk!bedankt!
mange takk!erg bedankt!
tusen takk!heel erg bedankt!
en kioskeen kiosk
et dagbladhet dagblad
Det er dessverre utsolgt.Die is helaas uitverkocht.
dessverre"helaas, jammer genoeg; het spijt me!"
utsolgtuitverkocht
utsalg (o.)"uitverkoop, opruiming"
Noe annet?Iets anders?
noe"iets, wat; enig; enigszins"
Her er 20 kroner.Hier hebt u 20 kroon.
tilbake"terug, weer"
vær så godalstublieft
å pakkepakken
å pakke oppopenmaken
pakk deg ut!hoepel op!
kort"kort, beknopt"
kort (o.)"kaart, kaartje"
satse alt på ett kortalles op één kaart zetten
Jeg skal sende.Ik zal opsturen.
å sende"(ver)zenden, afzenden, sturen"
Hva koster det?Hoeveel kost dat?
Jeg skal veie det.Ik zal het wegen.
å veie (-d)"wegen, afwegen"
Jeg skal ta ut 1000 krone også.Ik ga ook 1000 kroon opnemen.
å tanemen
fødseldatogeboortedatum
kontrollnummercontrolenummer
kontorekening
et bankkort (o.)een bankkaart
innskudd (o.)inleg; storting; aandeel; sleutelgeld; toevoeging; toeval
uttak (o.)[bank] opname
valuta (m.)"valuta, deviezen"
hosbij
en frisøreen kapper
Jeg har time klokka halv to.Ik heb een afspraak om half twee.
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
å se (så/sett)zien; kijken
"Ja, det stemmer.""Ja, dat klopt."
å sitt?zit
Du må vente litt.U moet even wachten
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
et ukebladeen weekblad
"Ja takk, gjerne.""Ja dank u, graag."
Jeg kommer straks.Ik kom meteen.
straks"dadelijk; meteen, onmiddellijk"
Hvordan vil du ha håret?Hoe wil je je haar? (?)
hår (o.)haar (schalkse stengels op de kop)
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
"Omtrent som nå, bare litt kortere.""Ongeveer zoals nu, enkel een beetje korter."
omtrentongeveer
som [VNW]"die, wie, dat, wat, hetwelk;"
som ... til/på/om [osv]"waaraan, waarop, aan wie, op wie, waarover [enz]"
osv (og så videre)enzovoort
som [VOEGW]"als, zoals"
som omalsof
som versthet ergst
å vaskewassen
å klippeknippen; [sau] scheren
klippe overdoorknippen
klippe tilbijknippen
klippe (m.)klip
Synes du det er bra nå?Vindt je het goed nu?
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
Jeg skal tørke og føne det.Ik zal u drogen en fönen.
å tørkedrogen
å tørke avafvegen
å tørke inn"verdorren, indrogen"
å tørke (opp)afdrogen
å tørke ut"uitdrogen, afwateren"
fønefönen
Maria er ferdig.Maria is klaar.
ferdig"klaar, gereed; af; versleten, op"
han er heilt ferdighij is gebroken
gjøre ferdigafmaken
flerevele
lomme (v.)zak
omtrentongeveer
sigarett (m.)sigaret
margarin (m.)margarine
ubestemt formonbepaalde vorm
bestemt formbepaalde vorm
hjelpeverbhulpwerkwoord
å hjelphelpen
tran (m.)levertraan
moeten; mogen
Du må ikke sykle alene i gata!Je mag niet alleen op straat fietsen!
Du må se opp for biler!Je moet uitkijken voor auto's!
å sette nn. inn iiem. inwijden in
Vil du ha håret slik?Wil je je haar zo?
hår (o.)haar
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
slik"zo'n, zo iem./iets; zulk, dergelijk, zodanig, dusdanig"
slik [BIJW]"(al)zo, zodoende"
slik [VOEGW]zoals
LEKSJON SJULes zeven
Hvordan er været i Nordby?Hoe is het weer in Nordby?
et værhet weer
Her i Bergen regner det.Hier in Bergen regent het.
å regneregenen
Det snør.Het sneeuwt.
å snø (-dd)sneeuwen
Det er kaldt.Het is koud.
kaldtkoud
Det er fint vær.Het is ??(goed) weer.
finmooi; teer; fijn; deftig
Sola skinner.De zon schijnt.
sol (v.)een zon
å skinneschijnen
Det er varmt.Het is warm.
varmwarm
Hva slags vær er det i Roma i dag?Wat voor soort weer was het vandaag in Rome?
hva slags værwelk soort weer
Det blåser i dag.Het waait vandaag.
Hva betyr...?Wat betekent...?
et etternavn"een familienaam, een achternaam"
et fornavnde voornaam
Jeg forstår ikke.Ik versta [het] niet.
et yrkehet beroep
Hva heter ugift på engelsk?Hoe zegt men ongehuwd in het Engels?
Kan du forklare ordet førerkort?Kunt u het woord 'førerkort' uitleggen?
ord (o.)een woord
førerkort (o.)rijbewijs
Har du et viskelær?Hebt u een vlakgom?
et viskelærvlakgom
bostedskommune (m.)woonplaats
bosted (o.)woonplaats
kommune (m.)gemeente
innehaverens underskrifthandtekening van de eigenaar
innehaver (m.)"bezitter, eigenaar"
underskrift (v.)"handtekening, ondertekening"
utstedt avuitgereikt door
å utstede (-t)"uitreiken, uitvaardigen"
sted (o.)"plaats, oord"
gyldig tilgeldig tot
første førerkorteerste rijbewijs
en eleveen leerling
nynieuw
i dagvandaag
i morgenmorgen
morgen (m.)"morgen, ochtend"
om morgenen's morgens
i dag morgenvanochtend
i gårgisteren
Han kjører bil til skolen.Hij rijdt met de auto naar school.
"Akkurat i dag er det fint å ha bil, for det regner og blåser.""Net vandaag is het leuk een auto te hebben, want het regent en waait."
akkuratjuist; net; precies
å blåsewaaien; blazen
"Han hilser, og de begynner å snakke sammen.""Hij groet, en ze beginnen te praten."
å hilse (-t)"(be)groeten, groeten doen"
hilsen (m.)groet
hvor lenge?hoe lang?
du har værtjij bent geweest
trives du?ben je op je gemak?
å studerestuderen
"men været er dårlig, synes jeg.""maar het weer is slecht, vind ik."
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
zo
Jeg blir deprimert av regnet.Ik blijf gedeprimeerd door regen
av [VZ]"[venn, slektn.; materiale] van; [beveggrunn] uit"
av [VZ]"[årsak, opphav] van, uit; [framfor logisk subjekt] door"
av [BIJW]"af, uit"
slå av lyset!doe het licht uit!
av og tilaf en toe
ut av"uit, vanuit"
det blir aldri noe avhet komt er nooit van
det har du godt aveigen schuld; dat zal jou goed doen.
regn (o.)regen
trist"triest, droevig"
deprimertgedeprimeerd
Kan du fylle ut dette skjemaet i pausen?Kan je dit schema invullen in de pause?
et skjema (o.)het schema
å fylle utinvullen
pause (m.)pauze; [muz] rust
en penneen pen
å virke"werken; uitwerking hebben, invloed hebben; er uitzien, lijken"
å skriveschrijven
han husker ikkehij herinnert niet
å huskeherinneren
et postnummereen postnummer
Vet du det?Weet jij dat?
ugiftongehuwd
skiltgescheiden
skill (m.)scheiding
skille (-t)scheiden
skilt (o.)"bord, plaatje, wijzer"
heldigvis (BIJW.)gelukkig
uheldigvisongelukkigerwijs
hvorforwaarom
frivrij
Jeg liker å være friIk houd ervan vrij te zijn.
nu
straks
i Nordby i to månedertwee maanden in Nordby
å arbeide på en restaurantwerken in een restaurant
Jeg trenger penger.Ik heb geld nodig.
Ja vel."O.K.!, zit dat zo!"
"Å, nå regner det igjen!""Oh, nu regent het opnieuw!"
Jeg skal til sentrum etter timen.Ik ga naar het centrum over een uurtje.
etter"na; na, achter; naar, volgens; naar; door, van"
Hvem vil sitte på?Wie wil mee?
Alle vil sitte på.Iedereen wil mee.
Kofi smiler litt.Kofi lacht een beetje.
Bilen er ikke stor.De wagen is niet groot.
stor (-t)groot
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
flott"mooi, fijn, schitterend; vlot"
Så synd at du bare skal være her i to måneder!Zo jammer dat je hier slechts twee maand zal zijn!
synd (v.)zonde
synd (BN.)"jammer, sneu"
telefontelefoon
et yrkeberoep
nasjonalitet (m.)nationaliteit
sivilstand (m.)burgerlijke stand
stand (m.) [mv. stender]"[klasse] stand; staat, stand"
sykkel (m.)"rijwiel, fiets"
en by (m.)stad
nynieuw
å bety (-dd)betekenen
myeveel
å syne"tonen, wijzen"
å synes"lijken, schijnen"
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
tyvetwintig
å syklefietsen
synd (v.)zonde
synd (BN)"jammer, sneu"
nytt (o. / BN.)nieuws / onzijdig onbepaald van nieuw
stykke (o.)stuk; [fisk] moot
i stykker"stuk, kapot"
to stykketwee personen
(for) stykketper stuk
da det kom til stykkettoen het erop aankwam
stykkevisstuksgewijs
å stykke opp (-a)opdelen
å stykke utverkavelen
å fylle (-t)(op)vullen; [brensel] tanken
å fylle igjendempen
å fylle ut[papir] invullen
å fylle 20 år20 jaar worden
å fylle (-a)zuipen
å begynnebeginnen
å bruke"gebruiken, bezigen; [tijd, geld] besteden"
uke (v.)week
å huske (-a)onthouden
sultenhonger
bussbus
å slutte (-a)besluiten; concluderen
å slutte medophouden
å slutte [strøm](aan)sluiten
å slutte seg til"zich aansluiten bij, toetreden tot"
å putte"steken, stoppen"
en-ordeen-woord
ei-ordeen-woord
et-ordeen-woord
musik (m.)muziek
en bileen auto
te (m.)thee
kaffe (m.)koffie
flaske (v.)fles
bok (v.)boek
et værhet weer
finmooi; teer; fijn; deftig
et kontorhet kantoor
varmwarm
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
zo
månedmaand
måne (-n)maan
Her trives han.Hier is hij op zijn gemak.
Kan jeg få låne et viskelær?Kan ik een vlakgom lenen?
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
viskelær (o.)"vlakgom, gom"
Det er flott vær.Het is schitterend weer.
flott"mooi, fijn, schitterend; vlot"
Det er fint vær.Het is goed weer.
Det er stygt vær.Het is slecht weer.
Det er trist vær.Het is bedroevend weer.
trist"triest, droevig"
LEKSJON ÅTTELes acht
å kjøpekopen
kåpe (v.)"een damesjas, mantel"
en gensereen trui
et par skoeen paar schoenen
en sko (m.)een schoen
et skjørteen rok
et beltede riem
ei bukseeen broek
ei jakkeeen jas
en bluseeen bloes
en kjoleeen jurk (rok en bovenlijf aan elkaar)
ei lueeen muts
ei skjorteeen hemd
en frakk (m.)"jas, overjas"
ei dongeribukseeen jeansbroek
dongeri (m.)spijkerstof
et slips (o.)een das
Vi vil bare kikke litt.Wij willen slechts rondkijken.
å kikkekijken
Hvilken farge vil du ha?Welke kleur had je gewild?
"Ja, hvilken størrelse?""Ja, welke maat."
størrelse (m.)"grootte, grootheid, maat"
ukens tilbud!Aanbod van de week!
et tilbud (o.)"aanbod, offerte"
nyheter!nieuws
nyhet (m.)"nieuwigheid, nieuwtje; mv. nieuws"
salg (o.)(uit)verkoop
herreavdelingherenafdeling
avdeling (v.)"afdeling, gedeelte"
Liker du denne genseren?Hou je van deze pullover?
Jeg tror jeg prøver den.Ik denk dat ik hem pas.
kåpermantels
røderode
Kan du hjelpe meg?Kunt u mij helpen?
Anne får nye klær.Anne krijgt nieuwe kleren.
Det er salg i mange butikker.Er zijn koopjes in vele winkels.
salg (o.)(uit)verkoop
mange"veel, many"
Hun blir glad.Ze wordt blij.
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
å trengenodig hebben
Hun har lyst til å gå på salg.Ze heeft zin om naar de koopjes te gaan.
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
Knut vil ikke bli med.Knut wil niet meedoen.
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
å bli med"meegaan, meedoen"
å bli tilontstaan
å bli av medkwijtraken
det blir aldri noe av er komt nooit wat van
å bli veddoorgaan met
det blei (ved den ene)het bleef bij (die ene)
å bli igjenoverblijven
Kan du ikke kjøpe mat og lage middag også?Kan je geen eten kopen en ook vanmiddag maken?
en buss-sjåføreen buschauffeur
førsteerst
å hente"afhalen, ophalen"
barnetrygd (v.)kinderbijslag
trygd (v.)"verzekering, zekerheid; [pensjon osv.] uitkering"
pengergeld
klærkleren
en barneavdelingeen kinderafdeling
avdeling (v.)"afdeling, gedeelte"
å priseprijzen; genieten
pris (m.)prijs; lof; snuifje
kvit (-t)wit
svartzwart
gul (-t)geel
rød (-t)rood
grønn (grønnt)groen
blå (blått)blauw
lillapaars
fiolettpaars
grå (-tt)grijs
oransjeoranje
pen"knap, mooi, net, netjes"
penger/pengenegeld
slik"zo'n, zo iem./iets; zulk, dergelijk, zodanig, dusdanig"
slik (bijw.)"(al)zo, zodoende"
slik (voegw.)zoals
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det er greitt"goed, in orde; ja, natuurlijk"
greit(t)"makkelijk, OK"
Den er for stor.Die is te groot.
forte
ekspeditrisen henter en annen størrelse.De winkeljuffrouw brengt een andere maat.
annen [m]; anna [v]; annet [o]; andre [mv]ander(e); tweede
å hente"afhalen, ophalen"
størrelse (m.)"grootte, grootheid, maat"
ei ekspeditris (v.)een winkeljuffrouw
å passe (-a)"oppassen, passen, voegen"
det passer for henne"het komt haar goed uit, het schikt haar"
klærne"de kleren (aangezien het altijd meervoud is, geen geslacht)"
pose (m.)"zak, zakje"
neste"volgende, naaste; hechten, vastrijgen"
skinne (v.)"rail, spoor; scheen"
skinn (o.)"huid, vel, leer; vacht"
å skinne"schijnen, blinken, glimmen"
å kikkekijken
kinesiskChinees
Kina (o.)China
å kysse"kussen, zoenen"
kjole"jurk, japon"
utsalguitverkoop
biliggoedkoop
entallenkelvoud
flertallmeervoud
et bordde tafel
et slipsde das
brunbruin
hvilkenwelke (m. & v. enkelvoud)
hvilketwelke (o. enkelvoud)
hvilkewelke (meervoud)
Hvilket slips liker du best?Van welke das houdt je het meest?
størrelse (m.)"grootte, grootheid, maat"
farge (m.)"kleur, tint; kleurstof"
å farge"kleuren, verven"
pris (m.)prijs; lof; snuifje
tilbud (o.)"aanbod, offerte"
LEKSJON NILes negen
i kveldvanavond
Hva skal Betty gjøre i kveld?Wat gaat Betty vanavond doen?
i morgenmorgen
morgen (m.)"morgen, ochtend"
om morgenen's morgens
i dag morgenvanochtend
fredag kveldvrijdagavond
Hvor ofte ser du Dagsrevyen på TV?Hoe vaak kijk je naar Dagsrevue op televisie?
revy (m.)revue
alltidaltijd
nesten alltidbijna altijd
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
oftevaak
iblant (BIJW.)soms
iblant (VZ.)onder
av og tilaf en toe
ikke så ofteniet zo vaak
nesten aldribijna nooit
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
aldrinooit
Hva er det på TV?Wat is er op televisie?
Er det ikke en film?Is er geen film?
Er det noe morsomt på TV?Is er iets leuks op televisie?
morsom"leuk, grappig, tof"
i dagvandaag
i morgenmorgen
ettermiddagsnytt (o.)namiddagnieuws
nytt (o.)nieuws
nynieuw
barne-tvkindertelevisie
tennistennis
nøkkel (til) (m.)sleutel (van)
kveldsnytt (o.)avondnieuws
Får du inn svensk TV?
å leie en hybeleen kamer huren
hybel (m.)kamer
å leiehuren
å leie ut/bortverhuren
leie (v.)"huur, pacht"
til leiete huur
slektning (m.)"bloedverwant, familielid"
en fetter av faren henneseen neef van haar vader
fetter (m.)neef [zoon v. oom/tante]
et romde kamer
å bruke"gebruiken, bezigen; [tijd, geld] besteden"
kjøkken (o.)keuken
kjøkkenet til familien Eriksende keuken van de familie Eriksen
i stua deresin hun zitkamer
stue (v.)"zitkamer; hut, huis"
å stuestoven (in saus); stouwen
nesten alltidbijna altijd
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
hytte (v.)"hut; tweede huis(je), bungalow"
å hyttedreigen; zwaaien
farge-TVkleurentelevisie
videovideo
pipe (v.)pijp
foranvoor
hver onsdagelke woensdag
en engelsk serie (m.)een engelse serie
fjernsyn (o.)televisie
Er det noe bra på TV i kveld?Is er iets goeds op televisie vanavond?
Se i avisen!Kijk in de krant!
et program om mateen programma over eten
fjernsynskjøkkenet (o.)televisiekeuken
Pleier ikke du å se det programmet?Kijk je gewoonlijk niet naar dat programma?
å se (så/sett)zien; kijken
Jeg har ikke noe annet å gjøre.Ik heb niets anders te doen.
Så er det et kort program.Dan is er een kort programma.
Tror du filmen er bra?Denk je dat het een goede film is?
Den slutter kvart på elleve.Hij eindigt kwart voor elf.
å slutte (-a)besluiten; concluderen
å slutte medophouden
å slutte [strøm](aan)sluiten
å slutte seg til"zich aansluiten bij, toetreden tot"
Vi kan vel se den sammen!We kunnen hem wel samen bekijken!
vel"goed; rijkelijk; vast wel, waarschijnlijk; toch (wel)"
ja vel"o ja, zit dat zo!, o.k.!"
vel (o.)welzijn
ve og velwel en wee
Nå skal det bli godt med mat.Nu wordt het goed met eten.
Og senere i kvel er det landskamp i fotball.En later vanavond is er landskampioenschap voetbal.
senerelater
kamp (m.)"wedstrijd; gevecht, worsteling"
Den kampen har jeg lyst til å se!Ik heb zin om die match te zien!
å se (så/sett)zien; kijken
snø (m.)sneeuw
på sondagop zondag
å eiebezitten
eie (o.)bezit
Det er bilen vår.Het is onze auto.
Det er vår bil.Het is onze auto.
Det er bilen deres.Het is jullie/hun auto.
Det er deres bil.Het is jullie/hun auto.
bilen minmijn auto
hytta mimijn hut
huset mittmijn huis
"bilene, hyttene og husene mine""mijn auto's, hutten en huizen"
LEKSJON TILes tien
Hvordan kommer du til jobben?Hoe kom je op (je) werk?
hvordanhoe
å kommekomen; aankomen
en jobb (m.)"een job, een werk"
Hvor langt er det dit?Hoe lang (ver) is het daarheen?
langlang
detde; er; het
dit"daarheen, derwaarts"
Hvor lang tid tar det?Hoeveel tijd neemt het?
å ta"nemen; kosten, duren [tijd]"
tid (v.)tijd
mannligmannelijk
kvinneligvrouwelijk
hankjønnmannelijk (geslacht)
hunkjønnvrouwelijk (geslacht)
intetkjønnonzijdig (geslacht)
Hva koster det?Wat kost dat?
å koste"kosten; betalen, trakteren"
Betty skal til butikken.Betty gaat naar de winkel.
butikk (m.)winkel
forretning (v.)winkel
sjapp (v.)winkeltje
verksted (o.)werkplaats
sykehus (o.)ziekenhuis
å løpe"hollen, rennen, lopen"
å ta bussende bus nemen
gratisgratis
Hva gjør du i fritiden?Wat doe jij in de vrije tijd?
fritid (m.)vrije tijd
å sizeggen
Liker du å strikke?Houd je van breien?
å strikkebreien
å dansedansen
Slapper du av?Ontspan je je?
å slappe av"ontspannen, relaxen"
Har du gjester?Heb je gasten?
gjest (m.)"gast, visite, bezoeker"
å fotograferefotograferen
Går du lange turer med hunden?Ga je lang wandelen met de hond?
tur (m.)"tocht, wandeling; toer, beurt"
etter tur"om de beurt, bij toerbeurt"
å stå for turaan de beurt zijn
å gå turwandelen
god tur!goede reis!
å ture (-a)"boemelen, drinken"
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
i gårgisteren
Hvordan går det?Hoe gaat het?
"Takk, bare bra.""Dank u, heel goed."
"Takk, fint.""Dank u, goed."
finmooi; teer; fijn; deftig
du er meg en finje bent me d'r eentje
kolonialhandel (m.)kruidenier
en kolonialbutikkeen kruidenier
en matbutikkeen voedingszaak
mat (m.)"voedsel, eten, kost"
matbu (v.)"voorraadkast, bijkeuken"
en blomsterbuttikeen bloemenwinkel
jaså!"zóó!, werkelijk? (tussenwerpsel)"
jeg vil gjerne kjøpe blomster av degIk wil graag bloemen van je kopen.
gjerne"graag, gaarne"
av [VZ]"[venn, slektn.; materiale] van; [beveggrunn] uit"
av [VZ]"[årsak, opphav] van, uit; [framfor logisk subjekt] door"
av [BIJW]"af, uit"
"blomst, blomster (m.)"bloem; bloesem
Hvor ligger butikken?Waar ligt de boetiek?
å liggeliggen
forresten"overigens, trouwens, ... en voor de rest"
Du er velkommen!Je bent welkom!
å ønske velkommen"verwelkomen, welkom heten"
å ønske"verlangen, willen, wensen"
Hvordan kommer du dit?Hoe kom je daar?
dit"daarheen, derwaarts"
Det er langt fra ... til... .Het is lang/ver van ... tot ... .
Jeg synes ikke det er langt.Ik vind niet dat het lang is.
å syne"tonen, wijzen"
å synes"lijken, schijnen"
Jeg pleier å sykle.Ik pleeg te fietsen.
å pleie å"plegen te, altijd"
forskjellig"uiteenlopend, verschillend, verscheiden; anders"
Jeg er glad i å danse også.Ik ben ook erg gesteld op dansen.
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
kveld (m.)avond
god kveldgoedenavond
i kveldvanavond
om kvelden's avonds
til kveldsvoor het avondeten
Jeg tror du trives i Norge!Ik geloof dat je het naar je zin hebt in Noorwegen.
å trogeloven
å trugeloven
å trive"grijpen, rukken"
å trives"gedijen, goed kunnen aarden, naar de zin hebben, tieren"
Men jeg skal reise tilbake til USA neste år.Maar ik zal volgend jaar terugreizen naar de USA.
tilbake"terug, weer"
neste"volgend(e), naaste"
å neste"hechten, (vast)rijgen"
år (o.)jaar
i årdit jaar
Da skal jeg fortelle min bestefar om Norge.Dan zal ik mijn grootvader over Noorwegen vertellen.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
å fortellevertellen
bestefar (m.)grootvader
om"(in dit verband) over, betreffende, omtrent"
vi lager møbler: bord og stoler."wij maken meubels, stoelen en tafels."
å lage"maken, vervaardigen"
møbel (o.)meubel
bord (o.)tafel
til bordsaan tafel!
stol (m.)stoel
stikke under stol"verzwijgen, onder stoelen of banken steken"
bokhylle (v.)"boekenplank, boekenkast"
hylle (v.)"plank, rek; richel"
"Akkurat nå har jeg ikke råd, men snart.""Net nu heb ik geen geld, maar weldra."
snart"weldra, spoedig, gauw"
akkuratjuist; net; precies
råd (o.)"raad, bestuur; raad, advies"
snart"weldra, spoedig, gauw"
så snartzodra
snar"vlug, snel"
"Og lønnen, er den god?""En het loon, is het goed?"
lønn (v.)"loon, salaris, bezoldiging"
god"goed; lekker; genoeg, ruim"
for godtvoorgoed
ikke så verstniet gek/slecht
verst"ergst, slechtst"
Jeg tjener 12000 kroner i måneden.Ik verdien 12000 kroon per maand
å tjene"verdienen, dienen"
Er du med i fagforeningen?Ben je bij de vakvereniging?
med"mee, bij"
fagforening (v.)vakvereniging
Jeg skal bli medlem.Ik zal lid worden.
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
å bli med"meegaan, meedoen"
å bli tilontstaan
å bli av medkwijtraken
det blir aldri noe av er komt nooit wat van
å bli veddoorgaan met
det blei (ved den ene)het bleef bij (die ene)
å bli igjenoverblijven
ved(vz.) bij; aan; door
medlem (o.)"lid, lidmaat"
lem (m. / mv. lemmet)lid [ook roede]
lemmer (mv.)ledematen
"Ja, ganske bra, men av og til lengter jeg hjem til Italia.""Ja, juist, maar af en toe verlang ik naar huis in Italië."
I kveld skal jeg på fest.Vanavond ga ik naar een feest.
husmor (v.)"huismoeder, huisvrouw"
ikke santnietwaar
å stelle"verzorgen, opmaken"
å lage matvoedsel bereiden
å vaske oppafwassen
å vaske (-a)wassen
å rydde (-a)[ordne] opruimen; [tømme] ontruimen
å støvsugestofzuigen
Og så arbeider jeg med norskleksen.
alltidaltijd
Liker du å være hjemme?Houd je ervan thuis te zijn?
jeg liker å lage mat.Ik houd ervan eten te bereiden.
Samme arbeid hver dag.Hetzelfde werk elke dag.
Jeg vil tjene penger.Ik wil geld verdienen.
å tjene (-t)"verdienen, dienen"
"oppvaskmaskin (m,v)"afwasmachine
oppvask (m.)"afwas, vaat"
oppvaskbenk (m.)aanrecht
oppvaskbørste (m.)afwasborstel
oppvaskmiddel (o.)afwasmiddel
mikrobølgeovn (m.)microgolfoven
videovideo
fjernsyn (o.)televisie
flott"mooi, fijn, schitterend; vlot"
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det er greitt"goed, in orde; ja, natuurlijk"
greit(t)"makkelijk, OK"
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
glass (o)"ruit, raam; glas"
klær (mv.)kleren
pleie (v.)verzorging
å pleieverplegen
stue (v.)"zitkamer; hut, huis"
tro (v.)"trog, geloof"
blomst (blomster) (m.)bloem; bloesem
i blomstin bloem
de / det"zij (mv.)/het, die, dat"
Hvor skal du?Waar ga je heen?
Hvor skal du gå/reise?Waar ga je heen?
hvawat
hvemwie
hvem somwie dan ook
som [VNW]"die, wie, dat, wat, hetwelk;"
som ... til/på/om [osv]"waaraan, waarop, aan wie, op wie, waarover [enz]"
osv (og så videre)enzovoort
som [VOEGW]"als, zoals"
som omalsof
som versthet ergst
hver"ieder, elk"
hverandreelkaar
hverkennoch
hvertelk
"hvilken, hvilke(t)"welk(e)
hvisindien
hvor"waar, waarheen"
hvordanhoe
hvordan dethoezo
hvorforwaarvoor
hvorfrawaarvandaan
hvorhenwaarheen
hvorledeshoe
hvorvidt"of, in hoeverre"
hvordan"hoe, op welke wijze"
hvor"waar, waarheen"
hvor ... (ex. hvor lang)hoe ... (ex. hoe lang)
LEKSJON ELLEVELes elf
interessert (i)"belangstellend, geïnteresseerd (i); belanghebbend"
sport (m.)sport
sportslig"sport-, sportief"
sportysportief
idrett (m.)"sport, atletiek (de voorkeur in samenstellingen)"
å svømmezwemmen
å sykle"fietsen, wielrijden"
å joggejoggen
å spille"morsen, verspillen; (bloed) vergieten; (be)spelen"
fotball (m.)voetbal
tennistennis
skøyte (v.)schaats
å gå på skøyterschaatsen(rijden)
Liker du best å se på sport på TV?Houd je het meest van kijken naar sport op TV?
å se (så/sett)zien; kijken
du har vært ...je bent ... geweest
du har gjort ...je hebt ... gedaan
du har snakket ...je hebt ... gesproken
du har lånt ...je hebt ... geleend
å lånelenen; ontlenen
å låne avlenen van
å låne bort/ut tiluitlenen
du har hatt ...je hebt ... gehad
Jeg har hatt mye å gjøre i dag.Ik heb vandaag veel te doen gehad.
et bibliotekeen bibliotheek
barnebøkerkinderboeken
musikkavdelingen (v.)muziekafdeling
avdeling (v.)"afdeling, gedeelte"
utenforbuiten; buitengsloten
å treffe (traff; truffet)"treffen, ontmoeten, tengenkomen; raken"
å treffe påaantreffen
hyggelig"prettig, gezellig"
forkjøletverkouden
bare braerg goed
Ellers er det bra.Anders gaat het goed.
ellers"anders; elders, verder"
Er du på vei til ...?Ben je op weg naar ...?
vei (m.)weg
i veiop weg; voort
i veien (med)aan de hand (met)
av veien!uit de weg!
på veien tilop weg naar
springe/gå sin veier vandoor gaan
i kveldvanavond
besøk (o.)"bezoek, visite"
skjønner du?begrijp je?
å skjønne"inzien, begrijpen"
skjønner (m.)kenner
skjønnhet (m.)schoonheid
Jaså! (TW.)"zóó!, werkelijk?"
Vil du at jeg skal gi beskjed til Tor?Wil je dat ik de boodschap aan Tor ga geven?
beskjed (m.)"bericht, boodschap"
aldrinooit
aldri så lengeerg lang
Koster det noe å låne bøker?Kost het niets om boeken te lenen?
noe"iets, wat; enig; enigszins"
moeten; mogen
lånekort (o.)uitleenkaart
Det er lett å få.Dat is gemakkelijk te krijgen.
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
lett"licht, luchtig, los; gemakkelijk"
dame (v.)dame; [kort] vrouw
De har både norske og utenlandske aviser.Ze hebben zowel Noorse als buitenlandse kranten.
utenlandsk"uitheems, buitenlands"
utenlandsbuitenslands
både ... og ...zowel ... als; ... en ...
norskeNoors
Klarer du å lese .........?Houd jij het uit ... te lezen?
å klare (-t)"klaren, klaarspelen; uithouden"
ennå"nog, nog steeds"
jeg pleier å lese høyt for Anne.ik ben gewoon luidop te lezen voor Anne
høy"hoog; [kropp] lang; [lyd] hard, luid; [lese] hardop"
på den måtenop die manier
måte (m.)"manier, trant, wijze"
i så måtewat dat betreft
etter måtenbetrekkelijk
i like måte!insgelijks!
det får være på!er zijn grenzen!
man / enmen
å hørehoren
musikk (m.)muziek
"..., ikke sant?""... ,nietwaar?"
jo [=som du vet]"toch, immers; ja(wel)"
jo ... johoe ... hoe
noen gangereen paar keer
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
noen gangooit
i annen etasjeop de eerste verdieping
annen [m]; anna [v]; annet [o]; andre [mv]ander(e); tweede
Dit har jeg lyst til å gå.Daar zou ik wel willen heengaan.
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
platespillerplatendraaier
å spille"morsen, verspillen; (bloed) vergieten; (be)spelen"
Jeg har ikke råd til å kjøpe nye plater.Ik heb geen geld om nieuwe platen te kopen.
råd (o.)"raad, bestuur; raad, advies"
trening?? niet in woordenboek ??
Kommer du ofte hit for å svømme?Kom jij hier vaak om te zwemmen?
oftevaak
hithierheen
å svømmezwemmen
hver fredagelke vrijdag
etter jobbenna het werk
etter"na; na, achter; naar, volgens; naar; door, van"
Pleier ikke du å svømme?Ben je niet gewoon te zwemmen?
en idrettsklubbeen sportclub
idrett (m.)sport; atletiek
bare om sommerenslechts in de zomer
jeg har tenkt å begynne ...Ik heb gedacht te beginnen ...
"en eller annen sport, helst fotball""één of andere sport, liefst voetbal"
en eller annenéén of andere
helsthet liefst
jeg har spiltik heb gespeeld
selvfølgelig"natuurlijk, uiteraard, vanzelfsprekend"
Han er så snillHij is zo lief.
snill"goedig, lief, braaf, zoet"
Tors kone har for stor lue.Tors echtgenote heeft een veel te grote muts.
en stor dageen grote dag
lørdagzaterdag
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
kjærlighet (m.)liefde
klærlighet på pinnelolly
kjærlighetsbrev (o.)minnebrief
kjærlighetserklæring (v.)liefdesverklaring
klærlighetsforhold (o.)verhouding
kjærlighetshistorie (v.)liefdesgeschiedenis
Hvor lenge er Lise her?Hoe lang is Lise hier?
verbets tiderwerkwoordstijden
fortid (v.)verleden
nu
framtid (v.)toekomst
verbgruppe 1werkwoordsgroep 1
verbgruppe 2werkwoordsgroep 2
uregelmessige verbonregelmatige werkwoorden
om sommeren"in de zomer, 's zomers"
om ...'s ...
hver sommerelke zomer
hverelke
sommer (m.)zomer
høst (m.)herfst; oogst
vinter (m.)winter
vår (m.)"lente, voorjaar"
i like måte!insgelijks!
like (adj.)even (adj.)
måte (m.)"manier, trant, wijze"
Spania (o.)Spanje
spanjol (m.)Spanjaard
LEKSJON TOLVLes twaalf
kjøtt (o.)vlees
fisk (m.)vis
fæl fiskkwal
kald fiskkouwe kikker
falle i fiskin het water vallen
ta (noe) for god fiskiets voor zoete koek aannemen
egg (o.)ei
frukt (v.)"vrucht, fruit"
grønnsaker (mv.)groenten
smør (o.)boter
ost (m.)kaas
overtroiskbijgelovig
melk (v.)melk
margarin (m.)margarine
"olje (m, v)"olie
å skifte oljeolie verversen
sukker (o.)suiker
"søtsaker (v., mv.)"zoetigheden
søt"zoet; schattig, snoezig"
sak (v.)"kwestie, zaak, aangelegenheid; rechtsgeding"
saker"spullen, spul"
ris (m.)rijst
brød (o.)brood
spagettispaghetti
å handlehandelen; [kjøpe] boodschappen doen
matkrok (m.)vleeshaak
krok (m.)[hjørne] hoek; [bøyg] kromming; [ting] haak
tilbud (o.)"aanbod, offerte"
til[eigedom] van; [reise] naar; [sende] aan
til[seie] tegen; [inntil] tot
til oversover
til å(om) te
til og medtot en met; zelfs
det skal/må (noe) til for/fører is (wat voor nodig om/vóór
bud (o.)boodschap
tomat (m.)tomaat
agurk (m.)komkommer (slangeagurk); augurk (sylteagurk)
paprikapaprika
kylling (m./ o.)kuiken; kip (voeding)
ferskvers
torsk (m.)kabeljauw
tomte (m.)kabouter
eple (o.)appel
drue (v.)druif
banan (m.)banaan
potet (m.)aardappel
salat (m.)"sla, salade"
sukker (o.)suiker
fiskebolle (m. ; o.)viskoekje; visbal
obs!let op!
appelsin (m.)sinaasappel
loff (m.)wittebrood
grovbrød (o.)grof brood
grov"grof, lomp, onbeschoft"
te (m.)thee
kaffe (m.)koffie
torsk (m.)kabeljauw
frossen"bevroren, verkleumd"
på hjemveienop de thuisweg
sykziek
å hostehoesten
å forkjølekouvatten
forkjølet(volgens wdb. forkjøla in bokmål)
forkjølelseverkoudheid
pakkefrossen
"pakke (m, v)""pak, pakket"
å pakkepakken
pakke oppopenmaken
pakk deg ut!hoepel op!
disk (m.)toonbank
dezij (mv.); de (lidw.); [påpek.] die
"dyr (o., BN)""dier, beest; duur, kostbaar [nogal Westvlaams eigenlijk]"
spis mer grønnsaker!eet meer groente!
mermeer
"små (BN, mv.)"kleine
fisk er sinn mat!?? vis is voedsel met ballen ??
sinn (o.)"gemoed, inborst"
skive (v.)een snee
iblant(BIJW) soms; (VZ) onder
lattmelk?
latterlig"belachelijk, bespottelijk"
latter (m.)"lach, gelach"
å skumme"afromen, schuimen"
skummetafgeroomd
helmelkvolle melk
hel"(ge)heel, vol, volkomen"
en loff (m.)een witbrood
kvinne (v.)vrouw
ved(vz.) bij; aan; door
ved kassen var det sjokoladebij de kassa was er chocolade
"kasse (v,m)""kist, bak, doos, krat; kas, cassa"
sjokolade (m.)chocolade
bærepose (m.)draagtas
å baeredragen
pose (m.)"zak, zakje"
vare (v.)"artikel, waar, produkt"
ned"naar beneden, neer, af, omlaag"
forbausetverbaasd
Ble det virkelig så mye?Was het werkelijk zo veel?
Hadde han nok penger?Had hij nog geld?
Han var lettet.Hij was opgelucht.
å lette"lichten, optillen: verlichten, vergemakkelijken: opstijgen"
Frukt er sunt!Fruit is gezond!
frukt (v.)"vrucht, fruit"
sunn"gezond, heilzaam"
Det er bra å ha frukt i huset!Het is goed op fruit in huis te hebben.
Et eple om dagen er bra for magen!Een appel per dag is goed voor de maag!
mage (m.)"buik, maag"
vondt i magenbuikpijn
vond"pijnlijk, zeer; vies; moeilijk; slecht"
"små (BN, mv - lite: enk.)"kleine
å hoste"hoesten, kuchen"
hoste (m.)hoest
å handlehandelen; (kjøpe) boodschappen doen
LEKSJON TRETTENLes dertien
bilmekaniker (m.)automonteur
et verksted (o.)een werkplek
verk (o./ m.)"werk; fabriek / pijn; zweer, etter"
alltid"altijd, immer"
Jeg har alltid likt å jobbe med biler.Ik heb er altijd van gehouden om met auto's te werken.
fabrikkarbeiderfabrieksarbeider
tannlege (m.)tandarts
tann (v. / mv.: tenner)tand
tannbørste (m.)tandenborstel
tanngard (m.)"tandenrij, gebit"
tannkjøtt (o.)tandvlees
tannkrem (m.)tandpasta
tannpasta (m.)tandpasta
tannpirker (m.)tandenstoker
tannråte (m.)"tandbederf, tandrot"
tannverk (m.)kiespijn
utdanning (v.)opleiding
bonde (m. / mv.: bønder)"boer, landbouwer"
gården?
å bo (-dd)"wonen, huizen"
sykepleier (m.)verpleger
Det er ikke nok senger til alle syke.Er zijn niet genoeg bedden voor alle zieken.
nok"voldoende, genoeg; wel(iswaar)"
seng (v.)bed
til sengsnaar bed
ta på senga"verrassen, overvallen"
prest (m.)"dominee, priester"
kirke (v.)kerk
arbeidsledigwerkloos
ledig"vrij, vacant; lenig, beweeglijk"
faren til Indirade vader van Indira
far (m. / mv. fedre)vader; (mv. ook) voorvaderen
fysioterapeut (m.)kinesist
For to år siden flyttet kona hans til Norge.Twee jaar geleden verhuisde zijn echtgenote naar Noorwegen.
å flytteverhuizen
Og du blir aldri arbeidsledig.En jij wordt nooit werkloos.
aldrinooit
aldri så lengeerg lang
Indira arbeider som praktikant på sykehuset.Indira werkt als stagair in het ziekenhuis.
som [VNW]"die, wie, dat, wat, hetwelk;"
som ... til/på/om [osv]"waaraan, waarop, aan wie, op wie, waarover [enz]"
osv (og så videre)enzovoort
som [VOEGW]"als, zoals"
som omalsof
som versthet ergst
Det er et tungt arbeid.Het is zwaar werk.
tung (tyngre; tyngst)zwaar
å ta det tungt"er zwaar aan tillen, het zwaar opnemen"
Hun er ofte trøtt etter arbeidsdagen.Ze is vaak moe na de werkdag.
trøttmoe; lusteloos; saai
Hun har ikke samme arbeidstid hver dag.Ze heeft niet elke dag dezelfde werktijd.
Noen dager begynner hun tidlig.Enkele dagen begint ze vroeg.
tidlig"vroeg, vroegtijdig"
tidligere"voorheen, voormalig, eerder, vroeger"
Av og til må hun arbeide i helgene.Af en toe moet ze werken in de weekends.
helge (v.)weekend; zondag
helgen (m.)heilige
en avdeling for gamle mennesker.een afdeling voor oude mensen
avdeling (v.)"afdeling, gedeelte"
"Noen ligger der et par uker, andre flere måneder.""Sommigen liggen er een paar weken, anderen meerdere maanden."
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
det er hyggelig å arbeide med de gamle.Het is gezellig met de ouden te werken.
hyggelig"prettig, gezellig"
De forteller om barn og barnebarn.Ze vertellen over kinderen en kleinkinderen.
Noen av de gamle får nesten aldri besøk.Enkele oudjes krijgen bijna nooit bezoek.
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
aldrinooit
aldri så lengeerg lang
Indira synes det er rart.Indira vindt dat gek.
rar"raar, wonderlijk, mal, gek"
Mange har både barn og barnebarn i byen.Velen hebben zowel kinderen als kleinkinderen in de stad.
både ... og ...zowel ... als; ... en ...
Onkelen hans hadde et lite verksted.Zijn oom had een kleine werkplaats.
onkel (m.)oom
av politiske grunner flyktet han fra Iran.om politieke redenen vluchtte hij uit Iran
politiskpolitiek
grunn (m.)"reden, oorzaak; grond(gebied), terrein"
grunn (BN.)"ondiep, oppervlakkig"
Den reparerer og vasker han hver lørdag.Hij repareert en wast hem elke zaterdag.
lørdagzaterdag
Hassan prøver å lære Ali alt om biler.Hassan probeert Ali alles over de auto te leren.
drøm (m.)droom
å drømme"dromen, mijmeren"
Han håper at han en dag skal få så mange penger.Hij hoop dat hij op een dag zo veel geld zal krijgen.
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
et eget verksted.een eigen werkplek
"egen (m), eget (o), egne (mv)""eigen; eigneaardig, vreemd; afzonderlijk"
Det trenger ikke å være så stort ...Het hoeft niet zo groot te zijn ...
"... , men det skal være hans eget.""... , maar het zal zijn eigen zijn."
PRETERITUM ved bestemt tid
ved(vz.) bij; aan; door
for en time sideneen uur geleden
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
for to uker sidentwee weken geleden
for to år sidentwee jaar geleden
å flytteverhuizen
for ... siden... geleden
Hvor lenge?Hoe lang (tijd)?
Når?Wanneer?
"han har selv en Volvo, 83-modell""Hij heeft zelf een Volvo, model '83"
modell (m.)"model, maquette"
selvzelf; zelfs
LEKSJON FJORTENLes veertien
telefonsamtale (m.)telefoongesprek
det"er; het; dat / [LIDW.] de, het"
dette"[VNW.] dit, deze"
å dettevallen
Er Betty hjemme?Is Betty thuis?
Kan jeg få snakke med Betty?Kan ik even spreken met Betty?
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
et øyeblikk (o.)een ogenblik
Så kommer hun.Ze komt zo.
"Ja, vent litt.""Ja, wacht even."
Hun er dessverre ikke hjemme.Ze is jammer genoeg niet thuis.
dessverre"helaas, jammer genoeg; het spijt me!"
Han tenker på alt han skal gjøre.Hij denkt aan alles wat hij zal doen.
alt"[allereie] al, reeds; [allting] alles"
i alt(in) totaal
alt i altalles bijeen(genomen)
alt ettersomnaarmate
alt muligvan alles
å tenkedenken
å tenke på noedenken aan iets
førsteerst
å høre på platernaar platen luisteren
å høre (på)luisteren (naar)
plate (v.)plaat; [sjokolade] reep
ei bok låneeen boek lenen
Så må han betale husleien på postkantoret.Dan moet hij de huishuur betalen in het postkantoor.
spørre om de skal reise til Oslo sammen neste lørdag.vragen of ze samen naar Oslo zullen reizen volgende zaterdag
lørdagzaterdag
kjøpe mat til helgen.voedsel kopen in het weekend
helge (v.)weekend; zondag
helgen (m.)heilige
Han trenger ei ny skjorte også.Hij heeft ook een nieuw hemd nodig.
ny [o. onbep. nytt]nieuw
på nyopnieuw
i ny og ne"soms, af en toe"
Han skal se om han kan finne ei billig skjorte.Hij zal zien of hij een goedkoop hemd kan vinden.
utenfor Forumbuiten Forum
deretter"daarna, vervolgens"
Carlo plystrer... Livet er ikke verst!Carlo
å plystre (-a)fluiten
liv (o.)"leven; lijf; middel, lijfje"
Carlo har ikke lyst til å stå opp.Carlo heeft geen zin om op te staan.
Han tenker på lørdagen.Hij denkt aan zaterdag.
å tenkedenken
å tenke på noedenken aan iets
Hva hendte egentlig?Wat gebeurde eigenlijk?
å hende (hendte; hendt)"gebeuren, overkomen"
Han var på vei til biblioteket.Hij was op weg naar de bibliotheek.
i sentrumin het centrum
Han ville at Carlo skulle bli med og høre på den.Hij wil dat Carlo meegaat en ernaar luistert.
Og Carlo ble med.En Carlo ging mee.
lunsj (m.)lunch
deretterdaarna
hos Hassanbij Hassan
Så lånte han ei bok av Hassan.Dan leende hij een boek bij Hassan.
Boka het 'Mordet i heisen'.Het boek heette 'Moord in de lift'.
heis (m.)lift
Da var postkantoret stengt.Toen was het postkantoor afgesloten.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
å stenge (-t)(af)sluiten
stengtgesloten
å leiehuren
å leie ut/bortverhuren
leie (v.)"huur, pacht"
til leiete huur
åpenopen
Den var så spennende at han glemte å ringe til Kofi.Het was zo spannend dat hij vergat te bellen naar Kofi.
å ringe"bellen, schellen; [klokker] luiden"
å ringe påaanbellen
å ringe tilopbellen
plutseligplotseling
en avtale (m.)"afspraak, overeenkomst"
å avtale (-a/-t)afspreken
Fru Eriksen svarte: ...Mevrouw Eriksen vroeg...
Hun skulle treffe en gutt.Ze zou een jongen ontmoeten.
verbets formerwerkwoordsvormen
å glemmevergeten
å svareantwoorden
å hende (hendte; hendt)"gebeuren, overkomen"
å plystre"fluiten, skuuflen"
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
å bli med"meegaan, meedoen"
å bli tilontstaan
å bli av medkwijtraken
det blir aldri noe av er komt nooit wat van
å bli veddoorgaan met
det blei (ved den ene)het bleef bij (die ene)
å bli igjenoverblijven
ved(vz.) bij; aan; door
å heteheten
å komme (kom/kommet)komen; aankomen
å treffe (traff; truffet)"treffen, ontmoeten, tengenkomen; raken"
å treffe påaantreffen
å kunnekunnen
å skullezullen; gaan
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
derfor"daarom, daarvoor, derhalve"
deriblant"daartussen, daaronder"
LEKSJON FemtenLes vijftien
Hva er adressen?Wat is het adres?
"Bor du i leilighet, eller har du hus?"Woon je in een flat of heb je een huis?
Har du bare et rom?Heb je slechts één kamer?
Leier du et gammelt hus?Huur je een oud huis?
Hva betaler du i leie?Wat is de huurprijs?
å leiehuren
å leie ut/bortverhuren
leie (v.)"huur, pacht"
til leiete huur
Hvor høy er leien?Hoe veel is de huur?
høy"hoog; [kropp] lang; [lyd] hard, luid; [lese] hardop"
Hvor mange kvadratmeter er den på?Hoeveel vierkante meter is het?
Hvor mange rom har du?Hoeveel kamers heb je?
Hvor stort er kjøkkenet?Hoe groot is de keuken?
stor (-t)groot
Er leiligheten moderne?Is het appartement modern?
Er leiligheten møblert?Is het appartement gemeubileerd?
Har du bad?Heb je een bad?
bad (o.)badkamer; bad; badplaats; badinrichting
Har du ikke dusj?Heb je geen douche?
dusj (m.)"douche, stortbad"
soveværelse (o.)slaapkamer
værelse (o.)"vertrek, kamer"
herr og frumijnheer en mevrouw
herr"mijnheer, de heer"
frumevrouw
rom (o.)kamer
stue (v.)"zitkamer; hut, huis"
gang (m.)"gang, loop, verloop"
(sette) i gangaan de gang (gaan/zetten)
komme i gangop gang komen
gang (m.)"keer, maal"
i/om/for/ad gangenper keer
gang på gangtelkens weer
en gang tilnog eens
noen gangersoms
den gang(en)"toen, destijds"
hver gangtelkens
med en gang"meteen, dadelijk"
wc"wc, toilet"
bad (o.)badkamer; bad; badplaats; badinrichting
kjøkken (o.)keuken
balkong (m.)balkon
Leilighet til leie.Appartement te huur.
å leiehuren
å leie ut/bortverhuren
leie (v.)"huur, pacht"
til leiete huur
Ola er aldri hjemme.Ola is nooit thuis.
aldrinooit
aldri så lengeerg lang
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
"'Takk,' pleier fru Eriksen å si til Betty.""Bedankt, zei mevrouw Eriksen gewoonlijk tegen Betty."
å pleie"verzorgen, verplegen"
å pleie å ..."plegen te ..., altijd ..."
Men han stod i gata og ventet på Betty etter kurset.Maar hij stond op straat en wachtte op Betty na de les.
kurs (o.)les
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
Han inviterte Betty på kino.Hij vroeg Betty mee naar de bioscoop.
Hun sa nei takk.Ze zei nee bedankt.
Hun tenkte på en annen gutt.Ze dacht aan een andere jongen.
annen [m]; anna [v]; annet [o]; andre [mv]ander(e); tweede
fra tid til annenvan tijd tot tijd
Til slutt ønsket hun å flytte.Tenslotte wenste ze te verhuizen.
å ønske"verlangen, willen, wensen"
å flytteverhuizen
en annonse (m.)"een zoekertje, een advertentie, een annonce"
sentralcentraal (gelegen)
møblertgemeubileerd
det gjelder en annonse om en ledig leilighetHet betreft een advertentie over een vacante flat.
å gjelde (g(j)aldt; gjeldt)"gaan over; betreffen, gelden"
ledig"vrij, vacant; lenig, beweeglijk"
det stemmerdat klopt
la meg se...laat me kijken...
det passer bradat komt goed uit
det er greitdat is fijn
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det er greitt"goed, in orde; ja, natuurlijk"
greit(t)"makkelijk, OK"
en mørk leiligheteen donkere flat
mørk"donker, duister"
leilighet (m.)flat; gelegenheid
lenestol (m.)"leunstoel, fauteuil"
To lenestoler stod foran vinduet.twee fauteuils stonden voor het venster
foran"voor, vooraan, voorin"
"stygg(o. stygt)""lelijk, onooglijk, akelig; smerig, grof "
til høyreaan de rechterkant
På veggen over skrivebordet hang to bilder.Aan de muur boven de schrijftafel hingen twee schilderijen.
vegg (m.)"muur, wand"
skrivebord (o.)"schrijftafel, bureau"
bilde (o.)"beeld, beeltenis; plaat, prent; schilderij, foto"
du er ute av bildetjij telt niet meer mee
en umoderne TV stod ved siden av skrivebordet.een ouderwetse TV stond naast de schrijftafel
umodern"niet modern, ouderwets"
brunbruin
alt var bruntalles was bruin
et gult teppe lå under bordet.een geel tapijt lag onder de tafel
Teppet var nytt og pent.het tapijt was nieuw en mooi
teppe (o.)tapijt
Det var lyst og moderne.het was licht en modern
et nydelig romeen aangename kamer
nydelig"verrukkelijk, beeldig"
"på [strand, weg, zolder, stol, ...]"op
"på [school, kantoor, café, ...]"naar
"på [keuken, ...]"in
"på [wand, kust, job, ...]"aan
ha på segaan hebben
lyset er påhet licht is aan
på Norskin het Noors
lengd på [med tal]lengte van [met getal]
ei gjeld påeen schuld van
på 'n igjendaar gaan we weer; zet 'm op; met frisse moed ertegenaan
under (o.)wonder
under (VZ.)"onder, beneden; [i løpet av] tijdens, gedurende"
bak (VZ.)achter
bak (m.)"zitvlak, achterste"
foran"voor, vooraan, voorin"
til venstre forlinks van
til høyre forrechts van
ved siden avaan de zijde van
ved(vz.) bij; aan; door
mellom"tussen, onder"
Bildet henger på veggen over bordet.De foto hing aan de muur boven het bord.
bilde (o.)"beeld, beeltenis; plaat, prent; schilderij, foto"
du er ute av bildetjij telt niet meer mee
å invitereuitnodigen
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
å ønske"verlangen, willen, wensen"
å passe (-a)"oppassen, passen, voegen"
å leiehuren
å leie ut/bortverhuren
leie (v.)"huur, pacht"
til leiete huur
å pleie"verplegen, verzorgen"
å pleie å"gewoon zijn te, altijd ..."
å bo (-dd)"wonen, huizen"
å henge (hang; hengt) ONOV. WW.hangen
å henge (-t) OV. WW."ophangen, hangen"
å liggeliggen
å svare på en annonseantwoorden op een advertentie
en annonse (m.)"een zoekertje, een advertentie, een annonce"
mitt navn ermijn naam is
tall (o.)getal
LEKSJON SEKSTENLes zestien
Kan jeg ta denne bussen da?Kan ik die bus daar nemen?
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
Stopper denne bussen ved skoien?Stopt deze bus bij
ved(vz.) bij; aan; door
skoien???
et rabattkorteen kortingskaart
rabatt (m.)"korting, rabat, reductie"
neste bussvolgende bus
Når går siste bus fra busstasjonen på lørdager?Wanneer gaat de laatste bus vanuit het busstation 's zaterdags?
sistlaatst
til sist"ten slotte, uiteindelijk"
hvor ofte ...?hoe vaak...?
togbillettreinticket
morgentoget til Bergende ochtendtrein naar Bergen
Går det noe tog midt på dagen?Gaat er nog een trein midden op de dag?
noe"iets, wat; enig; enigszins"
Når er nattoget framme i Bergen?Wanneer is de nachttrein in Bergen aangekomen?
natt (v.; mv. netter)nacht
natt og dagdag en nacht
midt på svarte nattamidden in de zwarte nacht
framme"vooruit, vooraan; aangekomen, in zicht"
Er det restaurantvogn på toget?Is er een restaurantwagen op de trein?
vogn (v.)"wagen, kar, rijtuig"
Trenger jeg plassbillet?Heb ik een plaatsbiljet nodig?
ikke-røykerniet roker
en tur-retur Bergeneen retoertje Bergen
tur (m.)"tocht, wandeling; toer, beurt"
etter tur"om de beurt, bij toerbeurt"
å stå for turaan de beurt zijn
å gå turwandelen
god tur!goede reis!
å ture (-a)"boemelen, drinken"
reise (v.)"reis, tocht"
å reise (-t)"gaan, vertrekken, reizen; opzetten"
Har du legitimasjon?Hebt u legitimatie?
legitimasjon (m.)legitimatie
togtidertreinuren
det er ikke nødvendigdat is niet nodig
Den er dessverre utsolgt.Die is jammer genoeg uitverkocht.
dessverre"helaas, jammer genoeg; het spijt me!"
røyking forbudtroken verboden
forbud (o.)verbod
forbudtverboden
Når er vi framme i Oslo?Wanneer zijn we aangekomen in Oslo?
Dette er en kupé for ikke-røykere.Dit is een coupé voor niet rokers.
Se der!Kijk daar!
en annen kupéeen andere coupé
annen [m]; anna [v]; annet [o]; andre [mv]ander(e); tweede
Nå får vi bedre plass.Nu krijgen we betere plaatsen.
plass (m.)"plaats, plek, ruimte, terrein, plein"
Det er greit.Het is gemakkelijk
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det er greitt"goed, in orde; ja, natuurlijk"
greit(t)"makkelijk, OK"
Er vi allerede framme?Zijn we al aangekomen?
allerede"reeds, nog"
Tiden går fort når en har hyggelige reisekamerater.De tijd gaat snel wanneer men gezellige reiskameraden heeft.
fort [BN]"gauw, vlug, snel"
denne - denne - dette -- dissedeze - deze - deze/dit - deze
den - den - det -- dedie - die - die/dat - die
drosje (v.)taxi
drosjebil (m.)taxi
tog (o.)trein
Det går om fem minutter.Die gaat over vijf minuten.
Det går om et kvarter.Die gaat over een kwartier.
kvarter (o.)kwartier
om [VZ]"om, rondom; over, betreffende, omtrent; in, 's ...; over, via"
om natta's nachts
om ei vekeover een week
om att/igjen [BIJW]opnieuw
om [VOEGW]"als, indien; of;"
om så varzelfs al was dat zo
som ikke såook al ... niet zo ...
minutt (o.)minuut
om en timeover een uur
Hvor ofte går bussen til sentrum?Hoe vaak gaat de bus naar het centrum.
til[eigedom] van; [reise] naar; [sende] aan
til[seie] tegen; [inntil] tot
til oversover
til å(om) te
til og medtot en met; zelfs
det skal/må (noe) til for/fører is (wat voor nodig om/vóór
Hvert kvarter.elk kwartier
Hver halvtime.elk halfuur
En gang i timen.een keer per uur
Annenhver time.om het andere uur
annenhverom de/het andere
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
Kan jeg hjelpe Dem?Kan ik u helpen?
Skal jeg hjelpe deg?Kan ik je helpen?
"Å, tusen takk!""Ah, erg bedankt!"
Mange takk.Veel dank!
"Nei takk, veska er ikke så tung.""Neen bedankt, de tas is niet zo zwaar."
Dette er min plass!Dit is mijn plaats!
plass (m.)"plaats, plek, ruimte, terrein, plein"
"Å, unnskyld meg!""Oh, verontschuldig mij!"
Jeg så ikke skiltet.Ik zag het bordje niet.
LEKSJON SYTTELes zeventien
Det er kjempekaldt i vannet!Het is reuzekoud in het water!
vann (o.)water
Men jeg bader likevel.Maar toch baad ik.
likevel"nochtans, toch, evenwel"
For et vær!Wat een weer!
Det er godt å sitte i sola!Het is aangenaam in de zon te zitten!
For et herlig liv!Wat een heerlijk leven!
herlig"heerlijk, groots, lekker"
liv (o.)"leven; lijf; middel, lijfje"
Er det ikke gøy å spille badminton?Is het niet leuk badminton te spelen?
gøy (BN.)leuk
"gøy (m,o)""pret, lol"
å gøy (-dd)blaffen
å spille"morsen, verspillen; (bloed) vergieten; (be)spelen"
"Å, så godt vi har det!""O, zo goed dat we het hebben!"
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
"Jo, supert!""Ja, super!"
jo [=som du vet]"toch, immers; ja(wel)"
jo ... johoe ... hoe
Tor våknet tidlig.Tor wordt vroeg wakker.
å våknewakker worden
tidlig"vroeg, vroegtijdig"
tidligere"voorheen, voormalig, eerder, vroeger"
Han spurte Liv om hun hadde lyst til å dra ut og bade.Hij vraagt Liv of ze zin heeft om buiten te gaan en te baden.
å dra (drar; drog; dradd)trekken; sleuren; gaan; reizen; vertrekken
Liv syntes at det var en god idé.Liv vond het een goed idee.
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
Hun vekket Per og Kari.Ze wekt Per en Kari.
Hun sa at de skulle dra til Nordvannet og bade.Ze zei dat ze naar het Noordwater zouden gaan en baden.
De pakket badetøy og mat i bilen.Ze stopte het zwemgoed en het eten in de auto.
tøy (o.)"stof; spullen; goed, textiel"
Tor spurte om Per måtte ha med både badeball og fotball.Tor vroeg of Per zowel luchtbal als voetbal mee moest hebben.
både ... og ...zowel ... als; ... en ...
Per svarte ikke.Per antwoordde niet.
Tor starte bilen og kjørte.Tor startte de auto en reed.
å starte (-a)starten; aanslaan
De stoppet ved en kiosk.Ze stopten bij een kiosk.
ved(vz.) bij; aan; door
"Han kjøpte to flasker brus, én til Per og én til Kari.""Hij kocht twee flessen limonade, één voor Per en één voor Kari."
Liv og Tor hadde kaffe på termos.Liv en Tor hadden koffie in de termos.
kaffe (m.)koffie
brus (m.)"spuitwater, priklimonade"
Det var ikke mye folk ute så tidlig på morgenen.Er waren niet veel mensen buiten zo vroeg 's morgens.
utebuiten; [ikke hjemme] uit; [utenfor Norge] buiten Noorwegen
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
tidlig"vroeg, vroegtijdig"
tidligere"voorheen, voormalig, eerder, vroeger"
Per og Kari gikk ut i vannet.Per en Kari gingen in het water.
Per syntes at det var veldig kaldt.Per vond dat het erg koud was.
veldig"erg, heel; enorm, geweldig"
Han var trøtt.Hij was moe.
trøttmoe; lusteloos; saai
Tor og Liv lå på stranden.Tor en Liv lagen op het strand.
etter en stundna een uur
Per overtalte mora til å spille badminton.Per overtuigde de moeder om badminton te spelen.
å spille"morsen, verspillen; (bloed) vergieten; (be)spelen"
Du trenger å trene.Je moet trainen.
Du begynner å bli tykk!Je begint dik te worden!
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
tykk"zwaarlijvig, dik"
Han slappet av.Hij ontspant zich.
Men snart kom Kari og ville ha brus.Maar spoedig kwam Kari en wou ze prik.
snart"weldra, spoedig, gauw"
brus (m.)"spuitwater, priklimonade"
Hun fikk ei flaske.Ze nam een fles.
De hadde glemt flaskeåpneren hjemme.Ze hadden de flessenopener thuis vergeten.
flaskeåpnerflessenopener
De drakk kaffe og brus.Ze dronken koffie en limonade.
kaffe (m.)koffie
Nå var alle sultne.Nu had iedereen honger.
Etter maten drog de hjem.Na het eten gingen ze naar huis.
Alle var solbrente og trøtte.Iedereen was verbrand door de zon en moe.
trøttmoe; lusteloos; saai
Tor hadde vondt på nesen.Tor had pijn in de neus.
"nese (v,m)"neus
Den er rød som en tomat.Hij is rood als een tomaat.
som [VNW]"die, wie, dat, wat, hetwelk;"
som ... til/på/om [osv]"waaraan, waarop, aan wie, op wie, waarover [enz]"
osv (og så videre)enzovoort
som [VOEGW]"als, zoals"
som omalsof
som versthet ergst
tomat (m.)tomaat
spør omvraagt of
sier atzegt dat
synes atmeent dat
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
svarer atantwoordt dat
Hva er det motsatte?Wat is het tegenovergestelde?
motsatttegen(over)gesteld
god - dårliggoed - slecht
god"goed; lekker; genoeg, ruim"
for godtvoorgoed
deilig - dårligheerlijk - slecht
deilig"heerlijk; liefelijk, verrukkelijk, lekker"
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
morsom - kjedeligleuk - vervelend
morsom"leuk, grappig, tof"
gøy - kjedeligleuk - vervelend
gøy (BN.)leuk
"gøy (m,o)""pret, lol"
å gøy (-dd)blaffen
hyggelig - kjedeligprettig - vervelend
hyggelig"prettig, gezellig"
kjedeligvervelend
nydelig - styggverrukkelijk - smerig
nydelig"verrukkelijk, beeldig"
fin - styggmooi - lelijk
finmooi; teer; fijn; deftig
stygg"lelijk, onooglijk, akelig; smerig, grof"
"glad - sur, trist""blij - wrang, triest"
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
surzuur; wrang; stuurs; guur
trist"triest, droevig"
grei - dumleuk - dom
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det er greitt"goed, in orde; ja, natuurlijk"
greit(t)"makkelijk, OK"
våken - trøttwakker - moe
våkenwakker
trøttmoe; lusteloos; saai
varm - kaldwarm - koud
kjempevarm - kjempekaldreuzewarm - reuzekoud
kjempe-"reuze, reusachtig"
kjempevarmerg warm
kjempekalderg koud
tykk - tynndik - dun
tykk"zwaarlijvig, dik"
tynn"dun, ijl; slap, waterig"
tidlig - senvroeg - laat
tidlig"vroeg, vroegtijdig"
tidligere"voorheen, voormalig, eerder, vroeger"
senlaat; langzaam
Å! - Uff!o! - Oef!
For en rød nese!Wat 'n rode neus!
For et deilig liv! - For et trist liv!Wat een heerlijk leven! - Wat een droevig leven!
deilig"heerlijk; liefelijk, verrukkelijk, lekker"
liv (o.)"leven; lijf; middel, lijfje"
trist"triest, droevig"
For noen greie barn! - For noen sure unger!Wat 'n leuke kinderen! - Wat 'n stuurse jongeren!
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
surzuur; wrang; stuurs; guur
LEKSJON ATTENLes achttien
Kan du si meg hvor toalettet er?Kun je me zeggen waar het toilet is?
toalett (o.)"toilet, wc"
ledig"vrij, vacant; lenig, beweeglijk"
opptatt"bezig, bezet"
Hvor finner du disse skiltene?Waar vind je deze borden?
skilt (o.)"bord, plaatje, wijzer"
utgang (m.)uitgang
nodutgang (m.)nooduitgang
inn"in, naar binnen; binnen"
kom inn!binnen!
å stenge (-t)(af)sluiten
stengtgesloten
adgang forbudtverboden toegang
adgang (m.)toegang; toelating
forbud (o.)verbod
forbudtverboden
inngang (m.)ingang
åpentopen
noen er glad i deg bruk bildetet!????
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
bilbelte (o.)autogordel
Gå ikke over veien før bussen har kjørtGa niet over de weg voor de bus is voorbijgereden.
Kan du si meg veien til Oslo?Kun je me de weg naar Oslo uitleggen?
Gratulerer med ny bil!Gefeliciteerd met je nieuwe wagen!
ny [o. onbep. nytt]nieuw
på nyopnieuw
i ny og ne"soms, af en toe"
Hva betyr skiltene?Wat betekenen de borden?
Gå over gata her!Steek hier de straat over?
Kjør forsiktig!Rijdt voorzichtig!
Sving til høyre her!Draai hier naar rechts!
sving (m.)"bocht, draai"
i svingaan de gang
sving påvaart achter
å svinge (-t)"schommelen, trillen; zwaaien"
Kjør rett fram!Rijdt recht vooruit!
rettrecht
fram"vooruit, naar voren, voort, heen"
Stopp her!Stop hier!
Du kan parkere her!Hier kun je parkeren!
Ikke kjør forbi!Niet inhalen!
forbi"voorbij, langs, over"
Ikke sving til venstre!Draai niet naar links af!
Ikke kjør over 50 km/time!Rijdt niet sneller dan 50 km per uur!
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
Ikke stopp her!Stop niet hier!
Parkering forbudt!Parkeren verboden!
forbud (o.)verbod
forbudtverboden
Rødt lys: Stopp!Rood licht: stop!
Gult lys: Vent!Geel licht: wacht!
Grønt lys: Kjør!Groen licht: rijdt!
For en flott bil!Wat een mooie auto!
flott"mooi, fijn, schitterend; vlot"
Den ser ny ut!Hij ziet er nieuw uit!
I mange uker har jeg nå sett på bruktbiler.Ik heb nu reeds vele weken naar tweedehandswagens gekeken.
Jeg har sammenliknet forskjellige merker.Ik heb verschillende merken vergeleken.
Jeg har prøvekjørt omtrent femten biler.Ik heb ongeveer 15 auto's proefgereden!
Det har jeg ikke råd til.Daar heb ik geen geld voor.
råd (v.)"uitweg, (hulp)middel, raad;"
ha råd tilzich kunnen veroorloven
så (fort) som rådzo snel mogelijk
fort [BN]"gauw, vlug, snel"
rad (o.)"raad, bestuur; raad, advies"
Jeg kjøpte den på avbetaling.Ik kocht die op afbetaling.
Jeg pleier ellers alltid å kjøpe kontant.Ik ben anders altijd gewoon cash te kopen.
alltid"altijd, immer"
Bilen er i god stand.De wagen is in goede staat.
god"goed; lekker; genoeg, ruim"
for godtvoorgoed
Den ser nesten ny ut.Die ziet er bijna nieuw uit.
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
Om kvelden drog jeg til Betty.'s Avonds ging ik naar Betty.
kveld (m.)avond
god kveldgoedenavond
i kveldvanavond
om kvelden's avonds
til kveldsvoor het avondeten
Vi kjørte en tur og satt i bilen og snakket sammen etterpå.We reden een rondje en zaten nadien samen in de auto.
etterpå"achteraf, daarna, vervolgens"
Jeg får vel kjøre bilen på lørdag?Ik kan de auto wel besturen op zaterdag?
lørdagzaterdag
Du kjører jo til arbeidet hver dag.Jij rijdt immers elke dag naar je werk!
jo [=som du vet]"toch, immers; ja(wel)"
jo ... johoe ... hoe
Jeg svarte likevel.Ik antwoordde toch.
likevel"nochtans, toch, evenwel"
Selvfølgelig får du kjøre.Vanzelfsprekend mag je rijden.
Eller var det kanskje bilen?Of was het misschien de auto?
kanskjemisschien
"Betty var glad i meg den kvelden, tror jeg.""Betty was gesteld op mij die avond, denk ik."
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
brukte bilergebruikte wagens
Ikke mas sånn!Niet zo'n gezeik!
mas (o.)"gezeur, drukte"
sånn"zo, zodanig, dergelijk"
Ikke kjør så fort!Rijdt niet zo snel!
fort [BN]"gauw, vlug, snel"
Er du redd?Ben je bang?
redd"bang, angstig"
Men det er ingen trafikk her ute på landet!Maar er is geen verkeer hier buiten op het platteland!
Men jeg synes at du skal kjøre forsiktig.Maar ik vind dat je voorzichtig zal rijden!
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
Veien er fryktelig smal.De weg is vreselijk smal.
fryktelig"verschrikkelijk, vreselijk"
smal"nauw, smal, eng"
Jeg kjører bare i 50.Ik rijd slechts 50.
"Sett på radioen, er du snill!""Zet de radio op, alstublieft!"
snill"goedig, lief, braaf, zoet"
Det er 60 kilometer her.Hier is het 60 kilometer.
Du kjører altfor fort.Je rijd veel te snel.
altfor"veel te, al te"
fort [BN]"gauw, vlug, snel"
Du hindrer trafikken!Je hindert het verkeer.
Ikke kjør så sakte!Rijd niet zo langzaam!
sakte"langzaam, stilletjes, zacht(jes)"
Nå er det tre biler bak oss.Nu zijn er drie wagens achter ons.
De kan kjøre forbi!Je kan inhalen!
forbi"voorbij, langs, over"
Du har ikke bilbeltet på.Je hebt je gordel niet om.
"Ta det på, er du snill!""Doe hem om, alsjeblief!"
snill"goedig, lief, braaf, zoet"
Ikke kjør midt i veien!Rijdt niet midden in de straat!
Jeg er sikker på at jeg kjører bedre enn de fleste.Ik ben zeker dat ik beter rijd dan de meesten.
flestmeest
80 prosent av nordmenn tror de kjører bedre enn andre!80 procent van de noren denken dat ze beter rijden dan anderen!
å sette på radioende radio aanzetten
å sette (satte; satt)"zetten, stellen, plaatsen"
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
å stoppe (-a)"stilstaan, stoppen"
å stoppe utopzetten
Vær snill og sett på radioen!Wees lief en zet de radio aan!
snill"goedig, lief, braaf, zoet"
vær så snillalsjeblieft (bij verzoek); alstublieft (formeel)
"Ikke sett på radioen, er du snill!""Zet de radio niet aan, alsjeblief!"
Vær så snill og hent tøflene mine.Breng alsjeblief mijn pantoffels.
Hent tøflene til bestemor.Brengt de pantoffels naar grootmoeder.
tøffel (m.)"pantoffel, slof"
LEKSJON NITTENLes negentien
Hvor har du vondt?Waar heb je pijn?
vondt(niet in woordenboek)
Du ser ikke frisk ut!Je ziet er niet gezond uit.
frisk"vers, fris; gezond"
å se utuitkijken; eruit zien
å se (så/sett)zien; kijken
Gjør det vondt?Doet het pijn?
Jeg har fryktelig tannpine!Ik heb vreselijke tandpijn!
fryktelig"verschrikkelijk, vreselijk"
tann (v./ mv. tenner)tand
pine (v.)pijn
å pine"pijnigen, kwellen"
pinne (m.)"pen, pin, stokje"
stiv som en pinnestijf als een plank
tannpine (v.)tandpijn
Jeg har så vondt!Ik heb zo'n pijn.
Jeg har så veldig vondt i ei tann!Ik heb zo'n erge pijn in een tand!
veldig"erg, heel; enorm, geweldig"
tann (v./ mv. tenner)tand
føle nn på tenneneiemand aan de tand voelen
å bite tennene sammende tanden op elkaar houden
vise tennenez'n tanden late zien
å vise(aan)wijzen; tonen; vertonen
Du må gå til tannlegen!Je moet naar de tandarts gaan!
tannlege (m.)tandarts
lege (m.)"arts, dokter, geneesheer"
Stakkars deg!Arme kerel!
stakkar (m.)"stakker, stumper"
stakkars (onverbuigbaar)"arm, zielig"
Så synd at du er dårlig!'t Is zonde/jammer dat je onwel bent!
synd (v.)zonde
synd (BN)"jammer, sneu"
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
Vil du ha en tablett?Wil je een pil hebben?
tablett (m.)tablet(je)
God bedring!Van harte beterschap! (uitdrukking)
bedring (v.)"verbetering, herstel"
Håper du blir frisk snart!?? Ik hoop dat je snel beter wordt!
å håpehopen
håp (o.)hoop
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
snart"weldra, spoedig, gauw"
så snartzodra
tannpine (v.)tandpijn
pine (v.)pijn
å pine"pijnigen, kwellen"
pinne (m.)"pen, pin, stokje"
stiv som en pinnestijf als een plank
snar"vlug, snel"
forhåpentlighopelijk
Det er mandag den 6. oktober.Het is maandag zes oktober.
Hassan holder på å reparere en bil.Hassan staat op het punt een auto te repareren.
å holdehouden
det holderdat is genoeg
å holde an"stoppen, wachten"
å holde avhouden van
å holde forhouden voor
å holde fram (med å)doorgaan (met)
å holde igjentegenhouden
å holde opp"ophouden, uitscheiden, staken"
å holde på (sitt)blijven vasthouden aan (z'n eigen mening)
å holde på (med) åbezig zijn met; op het punt staan om te
å holde seggoed blijven
å holde seg tilzich houden aan
å holde til"zich ophouden, verblijven"
å holde ut"het uithouden, volhouden"
Klokka er halv ni om morgenen.Het is half negen 's ochtends.
Han spør om noen har en tablett.Hij vraagt of iemand een tabletje heeft.
om [VOEGW.]"als, indien; of [in bovenstaande zin]"
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
noen gangooit
noen hveriedereen
noenlunde"enigszins, ongeveer"
noensinneooit
noenstedsergens
noen tingiets
formann (m.)"leider, voorzitter"
Har du fortsatt vondt?Heb je nog steeds pijn?
fortsatt [BIJW]nog steeds; alsmaar
fortsatt [VD]vervolgd
Jeg må nok bestille time hos en tannlege.Ik moet nog een afspraak bespreken bij een tandarts.
nok"voldoende, genoeg; wel(iswaar)"
å bestille"bestellen, reserveren, bespreken; doen, uitvoeren"
han kom som bestilthij kwam als geroepen
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
hosbij
tannlege (m.)tandarts
Hun tar pasienter etter arbeidstid også.Zij neemt ook patiënten na arbeidstijd.
pasient (m.)"patiënt, lijder"
etter"na; na, achter; naar, volgens; naar; door, van"
Du kan ringe til henne.Je kan haar opbellen.
å ringe"bellen, schellen; [klokker] luiden"
å ringe påaanbellen
å ringe tilopbellen
henne [PERS VNW]haar
hennes [BEZ VNW]haar
Nummeret står på telefonlista på veggen.Het nummer staat op de telefoonlijst aan de muur.
vegg (m.)"muur, wand"
vegg-til-vegg-teppekamerbreed tapijt
sette nn til veggesiem. in het nauw drijven
Takk skal du ha.U bent bedankt.
takk (m.)dank
takk i like måteniets te danken
sjøl takkniets te danken
Hassan bestiller time.Hassan maakt een afspraak.
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
kontor (o.)"kantoor, bureau, spreekkamer, bureel"
fryktelig"verschrikkelijk, vreselijk"
Kan jeg få time i dag?Kan ik vandaag een afspraak krijgen?
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
Helst etter klokka fire.Het liefst na vier uur.
helsthet liefst
etter"na; na, achter; naar, volgens; naar; door, van"
Har du vært her før?Bent u hier al geweest?
Sjefen min anbefalte tannlege Olsen.Mijn baas heeft me tandarts Olsen aanbevolen.
sjef (m.)"baas, chef"
å anbefaleaanbevelen
anbefaling (v.)aanbeveling
Tannlegen er svært opptatt i dag.De tandarts is erg bezet vandaag.
svært [BIJW]"erg, zeer, buitengewoon"
opptatt"bezet, bezig"
Vær så snill å stave etternavet.Kunt u alstublieft uw familienaam spellen?
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
snill"goedig, lief, braaf, zoet"
vær så snillalsjeblieft (bij verzoek); alstublieft (formeel)
Når er du født?Waneer ben je geboren?
fødtgeboren
i tredje etasjeop de derde etage
etasje (m.)"verdieping, etage"
første etasjebegane grond
annen etasjeeerste verdieping
Hassan tar heisen opp.Hassan neemt de lift naar boven.
heis (m.)lift
Han går inn i venteværelset.Hij gaat binnen in de wachtkamer.
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
værelse (o.)"vertrek, kamer"
Du må unnskylde ventetiden.U moet de wachttijd vergeven.
Tannlegen undersøker tanna og finner et stort hull.De tandarts onderzoekt de tand en vindt een groot gat.
å undersøke"keuren, onderzoeken"
hull (o.)"gat, opening; hol; kuil"
hull [BN]"hol, leeg"
Hun bedøver og plomberer tanna.Ze verdooft en plombeert de tand.
å bedøve"verdoven, bedwelmen"
å plombere(tand) vullen
Skyll munnen.Spoel uw mond.
å skyllespoelen
skylle i landaanspoelen
munn (m.)mond
snakke nn etter munneniem. naar de mond praten
munn- og klauvsjukemond- en klauwzeer
ferdig"klaar, gereed; af; versleten, op"
han er heilt ferdighij is gebroken
gjøre ferdigafmaken
Du har et par hull til.Je hebt nog 'n paar gaatjes.
januarjanuari
februarfebruari
marsmaart
aprilapril
maimei
junijuni
julijuli
augustaugustus
septemberseptember
oktoberoktober
novembernovember
desemberdecember
TALL (o.)getal
førsteeerst(e)
"annen, andre"tweede
annen [m]; anna [v]; annet [o]; andre [mv]ander(e); tweede
tredjederde
fjerdevierde
femtevijfde
sjettezesde
sjuende (syvende)zevende
åttendeachtste
niendenegende
tiendetiende
ellevteelfde
tolvtetwaalfde
trettendedertiende
fjortendeveertiende
tjuende (tyvende)twintigste
tjueførste (enogtyvende)eenentwintigste
tjueandre (toogtyvende)tweeëntwintigste
trettiende (tredevte)dertigste
førtiendeveertigste
femtiendevijftigste
sekstiendezestigste
hundredehonderdste
tusendeduizendste
TyskerenDuitsers
FranskmannenFransen
AmerikanerenAmerikanen
SkottenSchotten
NordmannenNoren
sterk"sterk, zwaar, straf, hard; koppig; pittig, pedis"
sterk som en oksel/bjørnsterk als een paard
pen"knap, mooi, net, netjes"
fort [BN]"gauw, vlug, snel"
billiggoedkoop
inn - innenaar binnen - binnen
ut - utenaar buiten - buiten
opp - oppenaar boven - boven
ned - nedenaar beneden - beneden
hit - hernaar hier - hier
dit - dernaar daar - daar
hjem - hjemmenaar huis - thuis
LEKSJON TJUELes twintig
Noen venter på ditt brev...Iemand wacht op je brief...
noen"iemand; sommige(n); enige(e), enigen"
noen gangooit
noen hveriedereen
noenlunde"enigszins, ongeveer"
noensinneooit
noenstedsergens
noen tingiets
å venteverwachten
å vente påwachten (op)
i venteop komst
kjærlief
hei (v.)"hoogvlakte, hoogland"
venn (m.)vriend
mor (v.)moeder
bestefar (m.)grootvader
kort"kort, beknopt"
kort (o.)"kaart, kaartje"
satse alt på ett kortalles op één kaart zetten
brev (o.)brief
på ferieop vakantie
ferie (m.)vakantie
Jeg kom hit med tog.Ik kwam hierheen met de trein.
tog (o.)trein
med bilmet de auto
med båtmet de boot
båt (m.)"boot, schip"
med flymet het vliegtuig
fly (o.)vliegtuig
Reisen var morsom.De reis was leuk.
morsom"leuk, grappig, tof"
hyggelig"prettig, gezellig"
spennendespannend
kjedeligvervelend
På reisen traff jeg ei kjekk jente.Tijdens de reis ontmoette ik een leuk meisje.
kjekk"leuk, gezond, stoer"
en grei gutteen leuke jongen
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det er greitt"goed, in orde; ja, natuurlijk"
greit(t)"makkelijk, OK"
en venn fra hjemlandet mitt.een vriend van mijn thuisland
en kjent politikereen bekend politicus
kjent"bekend, gekend"
Vi snakket om livetWe praatten over het leven.
kjærlighet (m.)liefde
politikk (m.)"beleid, politiek, staatkunde"
Jeg bor på hotellIk woon in 'n hotel!
telt (o.)tent
i ei hyttein een hut
hytte (v.)"hut; tweede huis(je), bungalow"
venn (m.)vriend
venninne (v.)vriendin
nydelig"verrukkelijk, beeldig"
finmooi; teer; fijn; deftig
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
varm"warm, heet"
kaldkoud
Jeg har det ikke så verst.Het gaat me niet slecht.
ikke så verstniet gek/slecht
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
Jeg reiser hjem når jeg har brukt opp pengene.Ik reis naar huis wanneer ik mijn geld heb opgebruikt.
Jeg reiser hjem når du kommer og henter meg.Ik reis naar huis wanneer je komt om me te groeten.
å hente"afhalen, ophalen"
Vennlig hilsenvriendelijke groet
hilsen (m.)groet
ha det bratot ziens
klem (m. / bep. klemmen)omhelzing; aandrang
på klemop een kier
"kyss (o,m)""kus, zoen"
Jeg ble veldig glad da jeg leste at du kommer.Ik werd erg blij toen ik las dat je kwam.
veldig"erg, heel; enorm, geweldig"
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
Jeg trives fortsatt bra.Ik voel me nog steeds op m'n gemak.
å trive"grijpen, rukken"
å trives"gedijen, goed kunnen aarden, naar de zin hebben, tieren"
fortsatt [BIJW]nog steeds; alsmaar
fortsatt [VD]vervolgd
Nå forstår jeg nesten alt når folk snakker norsk.Nu versta ik bijna alles wanneer men Noors spreek.
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
altalles
nårwanneer
folk (o.)"volk; mv. lui, lieden, men"
"Da jeg skrev sist, ...""Toen ik laatst schreef, ..."
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
sistlaatst
til sist"ten slotte, uiteindelijk"
Det var vanskelig å forstå nyhetene på radioen.Het was moeilijk het nieuws op de radio te verstaan.
vanskelig"moeilijk, lastig"
Jeg var i selskap i går.Ik was gisteren in gezelschap.
selskap (o.)"[fest, omgang] gezelschap; feestje, partijtje"
selskap (o.)"[forbund] genootschap; [bedrift] maatschappij, vennootschap"
Eieren av blomsterbutikkenDe eigenaar van de bloemzaak.
eier (m.)eigenaar
Hun fylte 60 år.Hij werd zestig jaar.
å fylle (-t)(op)vullen; [brensel] tanken
å fylle igjendempen
å fylle ut[papir] invullen
å fylle 20 år20 jaar worden
å fylle (-a)zuipen
"Det var en fin fest, kan du tro!""Het was een mooi feest, kan je geloven!"
finmooi; teer; fijn; deftig
Mye mer formelt enn hjemme hos oss i USA!Veel formeler dan thuis bij ons in de USA!
Det var bordplassering.Er was een tafelschikking.
Jeg satt mellom broren til Hanne og nevøen hennes.Ik zat tussen Hanne's broer en haar neef.
Hannes bror er bonde.Hanne's broer is boer.
bonde (m. / mv. bønder)"boer, landbouwer; [i sjakk] pion"
Vi snakket om norsk jordbruk.We praatten over de noorse landbouw.
jordbruk (o.)landbouw
jord (v.)"aarde, land, grond"
falle i god jordin goede aarde vallen
Han svarte bare ja eller nei når jeg spurte om noe.Hij antwoordde slechts ja of nee wanneer ik naar iets vroeg.
noe"iets, wat; enig; enigszins"
Laks og jordbær med krem.Zalm en aarbeien met room.
jordbær (o.)aardbei
Det var mange taler ved bordet.Er waren vele gesprekken aan tafel.
ved(vz.) bij; aan; door
å hilse velkommenwelkom heten
å hilse (-t)"(be)groeten, groeten doen"
Deretter var det flere lange taler.Daarna waren er vele lange toespraken.
Maten ble kald mens de snakket.Het eten werd koud terwijl ze praatten.
mensterwijl
På festen spiste jeg med kniv og gaffel slik som de gjør her.Op het feest at ik met mes en vork zoals men hier doet.
kniv (m.)mes
gaffel (m.)vork; [sykkel] voorvork; [segl] gaffel
Jeg er ofte usikker på hva jeg skal gjøre når amerikanske og norske tradisjoner er forskjellige.
Du spør om jeg ikke er forelsket i en nordmann.Jij vraagt of ik niet
å være forelsket iverliefd zijn op
forelske seg (i) (-a)verliefd worden (op)
Jeg er mer sammen med utlendinger enn med nordmenn.Ik ga meer om met buitenlanders dan met Noren.
enndan (inleidend naar 2e lid van de vergelijking)
Hils mor og far og si at jeg skriver snart.Groet ma en pa en zeg dat ik spoedig schrijf.
snart"weldra, spoedig, gauw"
Klem fra Betty!Omhelzing van Betty!
klem (m. / bep. klemmen)omhelzing; aandrang
Her er det sol både dag og natt.Hier schijnt de zon zowel dag als nacht.
både ... og ...zowel ... als; ... en ...
"en gang, fortid -> da""een keer, verleden -> toen"
fortid (v.)verleden
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
framtid -> nårtoekomst -> wanneer
generelt -> nårin het algemeen -> wanneer
"Når jeg får tid, skriver jeg.""Wanneer ik tijd heb, schrijf ik."
For en uke siden ble jeg glad.Een week geleden werd ik blij.
Jeg skriver om en uke.Ik schrijf over een week.
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
i godt humørgoedgehumeurd
god"goed; lekker; genoeg, ruim"
for godtvoorgoed
humør (o.)"humeur, luim"
fornøyd"vergenoegd, verheugd, welgemoed, tevreden"
fornøyeligvermakelijk
fornøyelse (m.)"plezier, vermaak, pret"
blid"vriendelijk, zacht, vrolijk, opgeruimd"
trist"triest, droevig"
lei segverbeet zich??
å li(de) (lei(d); lidd)"lijden, verduren; verstrijken"
surzuur; wrang; stuurs; guur
i dårlig humør"humeurig, slechtgehumeurd"
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
humør (o.)"humeur, luim"
sint"kwaad, nijdig, boos"
LEKSJON TJUEENLes eenentwintig
vekkerklokke (v.)wekker
å vekke"wekken, wakker maken; (op)wekken, teweegbrengen"
klokke (v.)"klok, bel: klok, horloge"
å våknewakker worden
Noe er galt.Iets is verkeerd.
noe"iets, wat; enig; enigszins"
gal"gek, mal, dol; verkeerd"
... som den pleier."... zoals hij altijd doet., zoals hij gewoon is te doen."
som [VNW]"die, wie, dat, wat, hetwelk;"
som ... til/på/om [osv]"waaraan, waarop, aan wie, op wie, waarover [enz]"
osv (og så videre)enzovoort
som [VOEGW]"als, zoals"
som omalsof
som versthet ergst
å pleie å ..."plegen te ..., altijd ..."
Han skjønner at han glemte å stille den i går kveld.Hij begrijpt dat hij vergat ze in te stellen gisteravond.
å skjønne"inzien, begrijpen"
skjønner (m.)kenner
skjønnhet (m.)schoonheid
å glemmevergeten
å stille"stellen, plaatsen; stemmen, afstellen; stillen, stelpen"
å stille opp"opstellen, aantreden"
å stille ut"uitstallen, tentoonstellen"
å stille seggaan staan
stille (v.)stilte
stille [BN]"stil, rustig, zacht"
kveld (m.)avond
god kveldgoedenavond
i kveldvanavond
om kvelden's avonds
til kveldsvoor het avondeten
Han står opp uten å vekke henne.Hij staat op zonder haar te wekken.
uten"zonder, buiten; behalve"
uten viderezonder meer
Hun liker å sove lenge om morgenen.Ze houdt ervan lang te slapen 's morgens.
lengelang
Han går stille ut på badet.Hij gaat stil naar de badkamer.
å gå (gikk; gått)"lopen; vertrekken, gaan"
la gå"laat maar, vooruit"
å gå an"gaan, lukken, kunnen"
å gå att/igjenzich herhalen; spoken
å gå av"af-, uitstappen, vertrekken"
å gå bortheengaan [o.a.]
å gå god forinstaan voor
å gå i"gaan in, naar; dichtgaan"
å gå innophouden; naar binnen gaan
å gå inn for"willen, zich inzetten voor"
å gå laus (på)aanpakken; beginnen
å gå med"meegaan; opraken, opgaan"
å gå med på"mee eens zijn, meedoen aan"
å gå oppstijgen; oplossen
å gå opp forbeginnen te dagen
å gå overvoorbijgaan; overgaan (in)
å gå på"lopen op (in); volhouden, zet hem op!"
å gå tillopen naar; passen bij
å gå ut fraannemen
å gå ut over"treffen, aantasten, ten koste gaan van, nadelig zijn voor"
å gå ut pågaan om/over
å gå vedtoegeven
ved(vz.) bij; aan; door
bad (o.)badkamer; bad; badplaats; badinrichting
Han vasker seg.Hij wast zich.
Han pusser tenneneHij poetst zijn tanden.
å pussepoetsen; lappen; snuiten
å pusse oppopknappen
Han barberer seg.Hij scheert zich.
å barberescheren
Han grer håret.Hij kamt zijn haar.
å grekammen
hår (o.)haar
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
Ali roper fra barneværelset.Ali roept vanuit de kinderkamer.
å rope (på nn)(iem.) roepen
rop (o.)"kreet, roep"
værelse (o.)"vertrek, kamer"
"Mor, jeg er våken.""Moeder, ik ben wakker."
våkenwakker
Han skynder seg inn til ham.Hij haaste zich binnen bij hem.
å skynde seg"opschieten, voortmaken, zich haasten"
å skynde på nniem. opjutten
Vær stille!Wees stil!
"Jeg tapper i vann, så du vaske deg selv.""Ik laat het water lopen, en dan was je je zelf."
å tappe (-a)tappen
Jeg må kle på meg og spise frokost.Ik moet me kleden en ontbijt eten.
å kle (-dd)kleden
å kle av segzich uitkleden
å kle påaankleden
å kle seg om/utzich verkleden
det kler deghet staat je
Ellers må du vente.Anders moet je wachten.
etterpå"achteraf, daarna, vervolgens"
kjøkken (o.)keuken
Han koker egg og kaffe og lager en matpakke.Hij kookt eieren en koffie en maakt een voedselpakket.
kaffe (m.)koffie
"pakke (m, v)""pak, pakket"
å pakkepakken
pakke oppopenmaken
pakk deg ut!hoepel op!
Så setter han seg ved bordet.Vervolgens gaat hij zitten aan tafel.
ved(vz.) bij; aan; door
å sette (satte; satt)"zetten, stellen, plaatsen"
Han drikker kaffe.Hij drinkt koffie.
"Det er lett å se, for han er veldig våt.""Er is weinig te zien, want hij is geweldig "
lett"licht, luchtig, los; gemakkelijk"
å se (så/sett)zien; kijken
våtnat
tørrdroog
veldig"erg, heel; enorm, geweldig"
Han tar et håndkle og tørker ham.Hij neemt een handdoek en droogt zich af.
håndkle (o.)handdoek
å tørkedrogen
å tørke avafvegen
å tørke inn"verdorren, indrogen"
å tørke (opp)afdrogen
å tørke ut"uitdrogen, afwateren"
Etterpå gir han gutten et glass melk.Daarna geeft hij de jongen een glas melk.
etterpå"achteraf, daarna, vervolgens"
Han legger matpakken ned i veska.Hij legt het lunchpakket neer in de tas.
veske (v.)tas
Han tar på seg yttertøyet.Hij trekt zijn overkleren aan.
yttertøy (o.)overkleren
Han ser seg i speilet.Hij bekijkt zich in de spiegel.
Han ser henne i speilet.Hij ziet haar in de spiegel.
speil (o.)spiegel
refleksiv pronomenrefleksief voornaamwoord
jeg - megik - me
du - degjij - je
han - seghij - hem/zich
hun - segzij - haar/zich
vi - osswij - ons
dere - derejullie - jullie
de - segzij - zich
objekt pronomenoblieke vorm van het voornaamwoord
megmij
degjou
han/hamzij
hennehaar
ossons
derejullie
demhun
Vær stille!Wees stil!
Du må være stille!Je moet stil zijn!
Ikke snakk så høyt!Praat niet zo luid!
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
Vask deg selv!Was je zelf!
Du må vaske deg selv!Je moet je zelf wassen!
Jeg synes du skal vaske deg selv!Ik meen dat je je zelf gaat wassen!
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
LEKSJON TJUETOLes tweeëntwintig
Blir du med på kino?Ga je mee naar de bioscoop?
Blir du med i teateret?Ga je mee naar het theater?
Blir du med på fotballkamp?Ga je mee naar het voetbalkamp?
Blir du med på diskoteket?Ga je mee naar de discotheek?
Blir du med på biblioteket?Ga je mee naar de bibliotheek?
Blir du med i svømmehallen?Ga je mee naar het zwembad?
Blir du med og sparker fotball?Ga je mee
å sparke"schoppen, trappen"
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
å bli med"meegaan, meedoen"
å bli tilontstaan
å bli av medkwijtraken
det blir aldri noe av er komt nooit wat van
å bli veddoorgaan met
det blei (ved den ene)het bleef bij (die ene)
å bli igjenoverblijven
"på [strand, weg, zolder, stol, ...]"op
"på [school, kantoor, café, ...]"naar
"på [keuken, ...]"in
"på [wand, kust, job, ...]"aan
ha på segaan hebben
lyset er påhet licht is aan
på Norskin het Noors
lengd på [med tal]lengte van [met getal]
ei gjeld påeen schuld van
på 'n igjendaar gaan we weer; zet 'm op; met frisse moed ertegenaan
iin; van; te; op; aan; [dør] dicht
i og med atgezien het feit dat
loft (o.)"zolder, vliering"
jogger? niet in woordenboek
å svømmezwemmen
å høre på platernaar platen luisteren
å høre (på)luisteren (naar)
plate (v.)plaat; [sjokolade] reep
å spille tennistennissen
å spille"morsen, verspillen; (bloed) vergieten; (be)spelen"
å gå i butikker"naar de winkels gaan, winkelen"
butikk (m.)winkel
nå med en gangnu meteen
gang (m.)"gang, loop, verloop"
(sette) i gangaan de gang (gaan/zetten)
komme i gangop gang komen
gang (m.)"keer, maal"
i/om/for/ad gangenper keer
gang på gangtelkens weer
en gang tilnog eens
noen gangersoms
den gang(en)"toen, destijds"
hver gangtelkens
med en gang"meteen, dadelijk"
om 5 minutterover 5 minuten
om (m. - bep. omen)"galm, dof geluid"
om [VZ]"om, rondom; over, betreffende, omtrent; in, 's ...; over, via"
om natta's nachts
om ei vekeover een week
om att/igjen [BIJW]opnieuw
om [VOEGW]"als, indien; of;"
om så varzelfs al was dat zo
som ikke såook al ... niet zo ...
minutt (o.)minuut
om en timeover een uur
time (m.)uur: [undervisning] les; [lege] afspraak
i kveld klokka 8vanavond om 8 uur
i morgenin de morgen
iin; van; te; op; aan; [dør] dicht
på lørdagop zaterdag
"på [strand, weg, zolder, stol, ...]"op
"på [school, kantoor, café, ...]"naar
"på [keuken, ...]"in
"på [wand, kust, job, ...]"aan
lørdagzaterdag
hjemme hos megthuis bij mij
hos degbij jou
Det er gratis.Het is gratis.
Det koster ingenting.Het kost niets.
ingentingniets
Det er ikke så dyrt.Het is niet zo duur.
Det koster 50 kroner.Het kost 50 kroon.
Det skal bli morsomt.Dat zal tof worden.
morsom"leuk, grappig, tof"
"Ja, jeg blir gjerne med.""Ja, ik doe graag mee."
Jeg skal bare spise først.Ik zal enkel nog eerst eten.
Jeg skal tenke på det.Ik zal erover denken.
først"voorste, eerst, aanvankelijk"
først og fremst"vooral, voorop"
nå/da førstnu/dan pas
for det førsteten eerste
med det førstebinnenkort
å tenkedenken
å tenke på noedenken aan iets
Jeg har vondt i hodet.Ik heb hoofdpijn.
Kan vi ikke gjøre noe annet?Kunnen we niet iets anders doen?
Jeg må gjøre leksene.Ik moet studeren.
Jeg har ikke råd.Dat kan ik mij niet veroorloven. (altijd geld?)
råd (v.)"uitweg, (hulp)middel, raad;"
ha råd tilzich kunnen veroorloven
så (fort) som rådzo snel mogelijk
fort [BN]"gauw, vlug, snel"
rad (o.)"raad, bestuur; raad, advies"
Det er for dyrt.Dat is te duur.
for [VOEGW - årsak]want
for [VZ/BIJW]voor
for noe tull!wat een onzin!
for megwat mij betreft
for å"om te, ten einde te"
for (to år) sia(2 jaar) geleden
for atopdat; omdat
for [altfor]te
altfor"veel te, al te"
altfor myeveel te veel
Jeg har ikke tid.Ik heb geen tijd.
Jeg er for trøtt.Ik ben te moe.
trøttmoe; lusteloos; saai
Det er for sent.Het is te laat.
annen forestillingeen andere voorstelling
annen [m]; anna [v]; annet [o]; andre [mv]ander(e); tweede
forestilling (v.)voorstelling; idee
rad (v.)"rij, reeks"
plass (m.)"plaats, plek, ruimte, terrein, plein"
parkett (o.)parket
filmteater (o.)bioscoop
Hvordan var filmen?Hoe was de film?
veldig interessanterg interessant
svært spennendeerg spannend
svært [BIJW]"erg, zeer, buitengewoon"
meget morsomerg leuk
meget [BIJW.]"veel, zeer"
morsom"leuk, grappig, tof"
ganske romantiskheel romantisch
ganske"gans, heel; nogal; tamelijk"
litt sentimental'n beetje sentimenteel
ikke så alvorligniet zo ernstig
alvorligernstig
alvor (o.)ernst
ikke kjedeligniet vervelend
Hvordan likte du filmen?Beviel de film je?
Den var kjempegod.Die was reuzegoed.
Jeg synes ikke den var så verst.Ik vond niet dat die zo slecht was.
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
verst"ergst, slechtst"
ikke så verstniet gek/slecht
Den var middels bra.Het was middelmatig (goed).
middels"middelbaar, gemiddeld, middelmatig"
Jeg synes ikke den var så god.Ik vond niet dat het zo goed was.
Den var dårlig.Het was slecht.
Den var veldig dårlig.Het was erg slecht.
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
veldig"erg, heel; enorm, geweldig"
Hva da?Wat dan?
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
Jeg kan dessverre ikke.Ik kan jammer genoeg niet.
dessverre"helaas, jammer genoeg; het spijt me!"
En kollega kommer innom i kveld.Een collega komt langs vanavond.
innom"langs, (naar) binnen"
Vi skal snakke om et møte i fagforeningen.We zullen praten over een ontmoeting in de vakvereniging.
å snakke"spreken, praten"
å snakke ompraten over
å snakke rundtompraten
å snakke nn. fra noeiem. iets uit het hoofd praten
å snakke seg fra detzich eruit kletsen
vi snakkes vedwe hebben het er nog over
møte (o.)"[treff] ontmoeting; [drøfting] vergadering, zitting"
å møte (-t)"ontmoeten, tegenkomen; opdagen, opkomen"
å møte fram/opp"komen opdagen, verschijnen"
fagforening (v.)vakvereniging
Han liker å gjøre ting sammen med deg!Hij doet graag dingen samen met jou.
ting (m. / mv. ting)ding
ting (o.)"parlement, raad, rechtbank"
Hvis han har gjort leksene...Als hij zijn lessen heeft voorbereid.
hvisindien
Han har ingen lekser.Hij heeft geen lessen.
Hele skolen skal på skitur i morgen.De hele school gaat op skitocht morgen.
bare du og jegslechts jij en ik
"Ja, hvis du betaler!""Ja, als jij betaalt!"
Det går en gammel komedie som er bra.Er loopt een oude komedie die goed is.
Tre menn får en babyDrie mannen krijgen een baby.
Den har jeg sett.Die heb ik gezien.
Da du og mamma var på lærerfest.Toen jij en mama op het lerarenfeest waren.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
jaså!"zóó!, werkelijk? (tussenwerpsel)"
en håndfull tideen handvol tijd
håndfullhandjevol
Jeg har hørt at den er god.Ik heb gehoord dat hij goed is.
god"goed; lekker; genoeg, ruim"
for godtvoorgoed
Den er forbudt for barn.Hij is verboden voor kinderen.
forbud (o.)verbod
forbudtverboden
Jeg er jo nesten 15.Ik ben toch bijna 15.
nesten"bijna, haast, nagenoeg"
jo [=som du vet]"toch, immers; ja(wel)"
jo ... johoe ... hoe
Og så går jeg jo sammen med en voksen.En daarbij ga ik trouwens samen met een volwassene.
voksen (m.)volwassen
så (å se)zag
å se (så/sett)zien; kijken
så (deretter)"daarna, vervolgens"
så (veldig)"zo (erg, heel; enorm, geweldig)"
så (derfor)"daarom, daarvoor, derhalve"
Da er det i orden.Dan is het in orde.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
noe å spiseiets om te eten
Vi kommer jo rett fra middagsbordet.We komen recht van de middagtafel.
Jeg er alltid sulten.Ik heb altijd honger.
alltid"altijd, immer"
Jeg spenderer ikke.Ik geef niets uit.
å spendereniet in woordenboek
Vi stiller oss i køen foran kiosken.We gaan in de rij voor de kiosk staan.
kø (m.)"rij, file; [biljard] keu"
foran"voor, vooraan, voorin"
Vi går inn og setter oss.We gaan binnen en zetten ons.
å sette (satte; satt)"zetten, stellen, plaatsen"
Synes ikke du også det?Vind je dat ook niet?
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
Men det var for mye vold.Maar er was te veel geweld.
vold (m.)geweld
Kan vi ikke gå og kjøpe ei pølse?Kunnen we niet een worst gaan kopen?
pølse (v.)worst
Jeg vet ingen som spiser så mye som du!Ik ken niemand die zo veel eet als jij!
Du har vel ikke flere penger igjen?Je hebt wel weer niet veel geld?
Hva har en foreldre til?
Løp hjem og kok pølsene!Loop naar huis en kok de worstjes!
å koke"koken, pruttelen, zieden"
pølse (v.)worst
kjøleskap (o.)"koelkast, ijskast"
Du vinner!Jij wint!
å vinnewinnen
å vinne overwinnen van
å vinne fram medvooruitgang boeken met
vinnendeinnemend
fram"vooruit, naar voren, voort, heen"
fram og tilbakeheen en weer
Per er en ung gutt.Per is een jonge jongen.
"ung [yngre, yngst]""jong [jonger, jongst]"
pur ungpiepjong
Liv har en kollega som kommer innom i kveld.Liv heeft een collega die langskomt vanavond.
kollega (m.)collega
innom"langs, (naar) binnen"
billett (m.)"kaartje, plaatsbewijs, biljet"
jo [=som du vet]"toch, immers; ja(wel)"
jo ... johoe ... hoe
ja"ja; nou, uh"
å jafsehappen
LEKSJON TJUETRELes drieëntwintig
fotoalbum (o.)fotoalbum
album (o.) [bep -umet]album
foto(grafi) (o.)"foto, kiekje"
mammamama
pappapapa
barnehage (m.)"kleuterschool, bewaarschool"
yndlingsbilde (o.)lievelingsfoto
yndling (m.)"lieveling, gunsteling"
yndlings-lievelings-
bilde (o.)"beeld, beeltenis; plaat, prent; schilderij, foto"
du er ute av bildetjij telt niet meer mee
Jeg leser lekser.Ik studeer mijn lessen.
å leselezen; studeren
lese opp/høyt"oplezen, voorlezen"
lekse (v.)"huiswerk, les"
Hvor tok du det bildet?Waar nam je deze foto?
Når tok du dette bildet?Wanneer nam je deze foto's?
detdit/dat [aanwijzend vnw. 3e persoon enkelvoud]
dettedat [aanwijzend vnw. 3e persoon meervoud]
ektefolk (mv.)echtelieden
ektefelle (m.)echtgeno(o)t(e)
mann (m.) [mv. menn]"man, echtgenoot"
mans minnemensenheugenis
alle manniedereen
kone (v.)"vrouw, echtgenote"
å svi"zeer doen, schrijnen; (ver)schroeien, aanbranden"
"svigerforeldre (mv, o.)"schoonouders
svigerfar (m.)schoonvader
svigermor (v.)schoonmoeder
svigersønn (m.)schoonzoon
svigerdatter (v.)schoondochter
svoger (m.)"zwager, schoonbroer"
svigerinne (v.)schoonzuster
sønn (m.)zoon
datter (v.) [mv. døtre]dochter
bror (m.) [mv. brødre]broer
søster (v.)zuster
"søsken (mv, o.)"broer(s) en zuster(s)
bestefar (m.)grootvader
bestemor (v.)grootmoeder
barnebarn (o.)kleinkind
oldefar (m.)overgrootvader
oldemor (v.)overgrootmoeder
barnebarnsbarn (o.)achterkleinkind
onkel (m.)oom
tante (v.) tante
nevø (m.)neef [zoon v. broer/zus]
niese (v.)nicht [dochter v. broer/zus]
søskenbarn (o.)neef/nicht [zoon/dochter v. oom/tante]
fetter (m.)neef [zoon v. oom/tante]
kusine (v.)nicht [dochter v. oom/tante]
fadder (m.)peetoom
gudfar (m.)peetoom
gudmor (v.)peettante
fotografiet til Knutde foto van Knut
til[eigedom] van; [reise] naar; [sende] aan
til[seie] tegen; [inntil] tot
til oversover
til å(om) te
til og medtot en met; zelfs
det skal/må (noe) til for/fører is (wat voor nodig om/vóór
et bilde av meg og familien mineen kiekje van mij en mijn familie
bilde (o.)"beeld, beeltenis; plaat, prent; schilderij, foto"
du er ute av bildetjij telt niet meer mee
av [VZ]"[venn, slektn.; materiale] van; [beveggrunn] uit"
av [VZ]"[årsak, opphav] van, uit; [framfor logisk subjekt] door"
av [BIJW]"af, uit"
slå av lyset!doe het licht uit!
av og tilaf en toe
ut av"uit, vanuit"
det blir aldri noe avhet komt er nooit van
det har du godt aveigen schuld; dat zal jou goed doen.
i sommer da Marias foreldre var i Norge og besøkte ossIn de zommer toen Maria's ouders in Noorwegen waren en ons bezochten.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
foreldre (mv - o.)ouders
lenestol (m.)"leunstoel, fauteuil"
"Maria likner på henne, synes jeg.""Maria lijkt op haar, vind ik."
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
like (m.)evenbeeld
å likemogen; lusten
like seghet naar de zin hebben
like [BN]even
like vedvlak bij
like ettervlak na
ved like"in goede staat, op peil, in stand"
å likne(ge)lijken; [skatt] aanslaan
skatt (m.)schat; [penger] belasting
til høyrerechts(af)
høyrerechter(-)
høy"hoog; [kropp] lang; [lyd] hard, luid; [lese] hardop"
sette nn høytiem. hoog aanslaan
Han er kraftigere.Hij is krachtiger.
kraftig"krachtig, krachtdadig, stevig"
Håret hans er grått nå.Zijn haar is nu grijs.
hår (o.)haar
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
grå [o. onbep. grått]grijs; grauw
Han har begynt å bruke briller.Hij is beginnen een bril dragen.
å bruke"gebruiken, bezigen; [tijd, geld] besteden"
bruke åplegen te
bruke seg"schelden, klagen"
briller (mv.)bril
Tidligere var han like mørk som Maria.Vroeger was hij even donker als Maria.
tidligere"voorheen, voormalig, eerder, vroeger"
like (m.)evenbeeld
å likemogen; lusten
like seghet naar de zin hebben
like [BN]even
like vedvlak bij
like ettervlak na
ved like"in goede staat, op peil, in stand"
Hun ligger på gulvet og leker.Ze ligt op de vloer en speelt.
gulv (o.)vloer
å lekespelen; lekken
leke (m.)"speeltje, speelgoed"
sofa (m.)"sofa, bank"
Det er penere med langt hår.Het is mooier met lang haar.
pen"knap, mooi, net, netjes"
hår (o.)haar
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
Det er hun som er frisør her i huset!Het is zij die kapper is in huis!
å høre påluisteren naar
Hun klipper all unntatt seg selv.Ze kapt iedereen behalve zichzelf.
å klippeknippen; [sau] scheren
klippe overdoorknippen
klippe tilbijknippen
klippe (m.)klip
unntatt"behalve, uitgezonderd"
hage (m.)"tuin, hof"
Hun hopper tau.Ze springt touwtje.
å hoppe"huppelen, springen"
hoppe overoverslaan
hoppe (v.)merrie
mareritt (o.) / mareri (v.)nachtmerrie
drøm (m.)droom
tau (o.)touw
Kari er ikke så flink til å hoppe.Kari is niet zo goed in (touwtje)springen.
flink"knap, goed, handig"
Hun sier at hun slanker seg når hun hopper tau.Ze zegt dat ze afvalt als ze touwtjespringt.
slank"slank, tenger"
å slanke segafvallen
slankesjuke (m.)annorexie
slaraffenland (o.)luilekkerland
Jeg tror at det er bedre å spise litt mindre.Ik geloof dat het beter is een beetje minder te eten.
surzuur; wrang; stuurs; guur
Han er tykkere enn mamma.Hij is dikker dan mama.
enndan: (større) - (groter) dan
enn [onbep]ook; nog
om ennook al
enn silaat staan
Det er ikke så rart.Dat is niet zo vreemd.
rar"raar, wonderlijk, mal, gek"
Han soler seg og håper at han skal bli brun.Hij zonnebaadt en hoopt dat hij bruin zal worden.
å sole segzonnebaden
"Men det blir han aldri, bare rød som en tomat.""Maar dat wordt hij nooit, slechts rood als een tomaat."
aldrinooit
aldri så lengeerg lang
tomat (m.)tomaat
Det var nemlig jeg som tok bildet.Het was namelijk ik die de foto nam.
nemlig"namelijk, te weten; ja!"
Jeg har flere album som er full av bilder.Ik heb vele albums die vol zitten met foto's.
Noen av bildene er kjempebra.Enkele foto's zijn mieters goed.
Det sier alle kameratene mine.Dat zeggen al mijn vriendjes.
kamerat (m.)"kameraad, maat"
Til og med pappa sier at jeg tar bedre bilder enn han.Zelfs mijn papa zegt dat ik betere foto's neem dan hem.
til og medtot en met; zelfs
lommebok (v.)portefeuille
lomme (v.)zak
lommealmanakk (m.)zakagenda
lommekniv (m.)zakmes
lommelykt (v.)zaklantaarn
Det viser jeg ikke til noen.Die laat ik aan niemand zien.
å vise(aan)wijzen; tonen; vertonen
vise bortwegsturen
vise framlaten zien
vise tilverwijzen naar
vise rundtrondleiden
vise seg (å være)blijken
"Hun er søt, den søtteste på hele skolen.""Ze is schattig, de schattigste van de hele school."
søt"zoet; schattig, snoezig"
"Hun har rødt, krøllet hår.""Ze heeft rood, gekruld haar."
krøll (m.)"kreukel, krul"
å krølle"kreukelen, krullen"
krøllet(e)"gekruld, krul-"
krøllfrikreukvrij
hår (o.)haar
hara reiser seg på hodetde haren rijzen x te berge
Hun rødmer når jeg ser på henne.Ze bloost wanneer ik naar haar kijk.
å rødmeblozen
rødme (m.)blos
adjektivets komparasjonvergelijking der adjectieven
kåpe (v.)"damesjas, mantel"
glad"verheugd, vrolijk, blij"
glad i"dol op, erg gesteld op"
hoppende gladdolblij
trist"triest, droevig"
blid"vriendelijk, zacht, vrolijk, opgeruimd"
surzuur; wrang; stuurs; guur
lys"licht, hel(der)"
lys (o.)licht; schijnsel; kaars
kjøre mot/på raudt lysdoor rood rijden
rak som et lyskaarsrecht
føre bak lysetom de tuin leiden
mørk"donker, duister"
høy"hoog; [kropp] lang; [lyd] hard, luid; [lese] hardop"
sette nn høytiem. hoog aanslaan
kort"kort, beknopt"
kort (o.)"kaart, kaartje"
satse alt på ett kortalles op één kaart zetten
tykk"zwaarlijvig, dik"
tynn"dun, ijl; slap, waterig"
pen"knap, mooi, net, netjes"
stygg"lelijk, onooglijk, akelig; smerig, grof"
finmooi; teer; fijn; deftig
ny [o. onbep. nytt]nieuw
på nyopnieuw
i ny og ne"soms, af en toe"
billiggoedkoop
hyggelig"prettig, gezellig"
hygge (v.)gezelligheid
å hygge seghet prettig hebben
nydelig"verrukkelijk, beeldig"
kjedeligvervelend
langlang
lengrelanger
lengstlangst
god"goed; lekker; genoeg, ruim"
for godtvoorgoed
god dag!goeiedag!
den var god!die is goed!
vær så god!alsjeblieft
gå god forborg staan voor
bedrebeter
bestbest
stor (-t)groot
størregroter
størstgrootst
liten (BN. / v. lita; o. lite)"klein, gering"
lite (BIJW.)weinig
mindreminder
minstminst
gammel"oud, bejaard"
eldreouder
eldstoudst
ungjong
yngrejonger
yngstjongst
Han er like mørk som ...Hij is even donker als ...
i midtenin het midden
til venstrelinks(af)
til høyrerechts(af)
høyrerechter(-)
eld [Bokmål: ild] (m.)vuur
som ild i tørt gras"als een lopend vuurtje, vliegensvlug"
gå gjennom ild og vatn for nnvoor iem. door 't vuur gaan
brent barn skyr ildeneen gewaarschuwd mens telt voor twee
LEKSJON TJUEFIRELes vierentwintig
Her er menyen.Hier hebt u de kaart.
meny (m.)"menu, spijskaart"
forrett (m.)voorgerecht; voorrecht
suppe (v.)soep
grønnsaksuppe (v.)groentensoep
sjampinjongsuppe (v.)champignonsoep
sjampinjong (m.)champignon
tomatsuppe (v.)tomatensoep
salat (m.)"sla, salade"
rekesalat (m.)garnaalsla
reke (v.)garnaal; sneeuwschuiver
skinke (v.)"ham, hesp"
asparges (m.)asperge
aspargesbønne (v.)sperzieboon
ost (m.)kaas
tomatsalat (m.)tomatensla
tomat (m.)tomaat
hovedrett (m.)hoofdgerecht
kjøtt (o.)vlees
okse (m.)stier; os; rund
oksekjøtt (o.)rundvlees
okserull (m.)(koude) runderrollade
oksesteik (v.)rosbief
oksefilétrundsfilet
filet (m.)filet
svinekotelett (m.)varkenskarbonade
svin (o.)"zwijn, varken; smeerlap"
full som et svinstraalbezopen
kotelett (m.)karbonade; kotelet
lammesteklamstukje
å steke (-t)bakken
fisk (m.)vis
kokt torskgekookte (gare?) kabeljauw
koktgaar
torsk (m.)kabeljauw
stekt ørretgebakken forel
å stekebakken
ørret (m.)forel
steindodmorsdood
røkt laksgerookte zalm
laks (m.)zalm
glad laksflierefluiter
kylling (m.)kuiken; (voedsel) kip
grillet kylling med risgegrilde kip met rijst
ris (m.)rijst
indisk kyllinggryteindisch kipgerecht
gryte (v.)"pan, pot"
gryterett (m.)"stoofschotel, eenpansgerecht"
pizzapizza
pizza med rekerpizza met garnalen
dessert (m.)"nagerecht, toetje"
is med fruktijs met fruit
frukt (v.)"vrucht, fruit"
is (m.)ijs
eplekake med kremappeltaart met
eplekake (v.)appeltaart
hva vil du ha?wat wil je hebben?
"Vil du ha både forrett, hovedrett og dessert?""Wil je zowel dessert, hoofdgerecht en dessert?"
forrett (m.)voorgerecht; voorrecht
hovedrett (m.)hoofdgerecht
dessert (m.)"nagerecht, toetje"
både ... og ...zowel ... als; ... en ...
Smaker det godt?Smaakt het?
å smakesmaken
Det smaker deilig!Het smaakt verrukkelijk!
deilig"heerlijk; liefelijk, verrukkelijk, lekker"
Det smaker godt!Het smaakt goed!
Det smaker ikke så verst!Het smaakt niet gek!
verst"ergst, slechtst"
ikke så verstniet gek/slecht
Det smaker ikke noe særlig!Het smaakt niet bijster!
særlig"bijzonder, speciaal; vooral"
ikke særligniet bijster
restaurantbesøk (o.)restaurantbezoek
Knut og Maria har bestemt seg for å gå på restaurant.Knut en Maria hebben beslist om naar het restaurant te gaan.
å bestemme (-t)bepalen; bestemmen
å bestemme seg for"besluiten, van plan zijn om"
i kveldvanavond
om kvelden's avonds
til kveldsvoor het avondeten
De har spurt Betty om hun kan være barnevakt.Ze hebben Betty gevraagd of ze kan babysitten.
deze
barnevakt (v.)"oppas, babysitter"
å sitte barnevaktoppassen
Hun liker å pynte seg og gå ut.Ze houdt ervan zich op te maken en uit te gaan.
"Hun liker Betty, for hun smiler og ler så ofte.""Ze houdt van Betty, want ze glimlacht en lacht zo vaak."
bord (o.)tafel
Helst ved vinduet.Liefst bij het raam.
helsthet liefst
ved(vz.) bij; aan; door
... bestille et bord for to til i kveld klokka sju.een tafel bestellen voor twee 's avonds om zeven uur.
Det er i orden.Het is in orde.
Det er det bordet der borte ved vinduet.Het is de tafel die daar bij het raam staat.
Det blir så dyrt.Dat wordt zo duur.
I dag skal vi spise godt og ha det hyggelig.Vandaag zullen we goed eten en het gezellig hebben.
hyggelig"prettig, gezellig"
Da vil jeg helst ha rekesalat.Dan wil ik liefst een garnaalsalade hebben.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
"Og så hovedretten, hva skal vi ta?""En als hoofdschotel, wat zullen we nemen?"
Det er du som bestemmer i dag.Het is jij die vandaag beslist.
"Jeg kjører, så jeg tar mineralvann.""Ik rijd, dus neem ik mineraalwater."
En lettøl til meg.Een lichtbier voor mij.
Har dere bestemmt dere?Heeft u beslist?
å bestemme segbestemme
Knut og Maria koser seg.Knut en Maria vermaken zich.
å kose seg (-t)zich vermaken
Vet du hva jeg har lyst til å gjøre når vi har spist?Weet je wat ik zou willen doen nadat we hebben gegeten?
"Jeg kan ikke lese tankene dine, vet du!""Ik kan je gedachten niet lezen, weet je!"
tanke (m.)"denkbeeld, gedachte"
Nordmenn har ikke samme intuisjon som menn i Argentina.Noren hebben niet dezelfde intuïtie als Argentijnse mannen.
Og likevel valgte du en nordmann!En toch koos je een Noor!
likevel"nochtans, toch, evenwel"
å velge (valgte; valgt)kiezen
Nettopp!"(zo)juist, net, pas"
Kjøre og hente Carlo.Rijden en Carlo ophalen.
å hente"afhalen, ophalen"
Vi har en halv bløtkake i kjøleskapet.We hebben een halve taart in de koelkast.
bløtkake (v.)taart
Det høre bra ut.Dat klinkt goed.
"Knut, tror du at det blir noe mellom Carlo og Betty?""Knut, denk jij dat het iets wordt tussen Carlo en Betty?"
"Nei, nå må du gi deg!""Nee, nu moet je je muil houden!"
å gi (gav; gitt)geven; opleveren; toedienen
å gi etter (for)toegeven (aan)
å gi igjenweergeven; teruggeven
å gi oppopgeven
å gi utuitgeven
å gi segbezwijken; geven; nemen; het opgeven
gi deg!hou op!; kom nou!
å gi seg til åbeginnen
Jeg har da aldri merket noe.Ik heb daar nooit iets gemerkt.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
Den var utmerket.Het was uitstekend.
utmerket"uitmuntend, uitstekend"
å utmerke seg (-a)"uitblinken, zich onderscheiden"
Jeg vil bare at det skal bli en hyggelig kveld.Ik wil slechts dat het een gezellige avond wordt.
hyggelig"prettig, gezellig"
"Ja, et øyeblikk bare.""Ja, een ogenblik alstublieft."
øyeblikk (o.)ogenblik
Her er regningen.Hier heeft u de rekening.
regning (v.)rekening; rekenen
en strek i regningaeen streep door de rekening
å spørre omvragen of
lett"licht, luchtig, los; gemakkelijk"
så lett som ei fjørzo licht als een veertje
øl (o./m.)bier (vloeistof) / bier(tje) (consumptiewijze)
lettøl (m.)lichtbier
LEKSJON TJUEFEMLes vijfentwintig
Hvilken årstid er det nå?Welk jaargetijde is het nu?
årstid (v.)"seizoen, jaargetijde"
sommer (m.)zomer
høst (m.)herfst; oogst
vinter (m.)winter
vår (m.)"lente, voorjaar"
jul (v.)Kerstmis
nyttår (o.)nieuwjaar
vinterferiewintervakantie
ferie (m.)vakantie
"påske (v,m)"Pasen
17. mai17 mei
"pinse (v,m)"Pinksteren
sankthans (m.)midzomerdag
ferie (m.)vakantie
Har du ferie snart?Heb je gauw vakantie?
snart"weldra, spoedig, gauw"
Hvor lenge er det til jul?Hoe lang is het nog tot Kerstmis?
LEKSJON TJUESEKSLes zesentwintig
Jeg er trøtt!Ik ben moe!
Jeg er så sliten!Ik ben zo uitgeput!
sliten"vermoeid, uitgeput, moe; versleten, sleets (dus: moe na inspanning)"
Jeg har vondt i føttene!Ik heb pijn in mijn voeten!
fot (m. / mv. føtter)voet; poot
som fot i hoseheel gemakkelijk; O.K.
stå på god/lik fot medop goede/gelijke voet staan met
på stående fotop staande voet
Skiene er så glatte!De ski's zijn zo glad!
ski (v.)ski(lat)
gå på ski"skiën, skilopen"
glatt"effen, glad; glibberig"
det glatte lagde volle laag
så glatt som en ålzo glad als een aal
Det er så vanskelig!Het is zo moeilijk!
vanskelig"moeilijk, lastig"
lett(vint)makkelijk
greimakkelijk
Ikke le sånn!Lach niet zo!
sånn"zo, zodanig, dergelijk"
å le (ler; lo; ledd)lachen
å le avuitlachen; lachen om
Du er dum!Je bent dom!
Det var din feil!Dat was jouw fout!
feil (m. / mv. feil)fout
å ta feilzich vergissen
Hjelp meg!Help me!
Det er ikke noe å le av!Er is niks om mee te lachen!
Det er gøy!Het is leuk!
gøy (BN.)leuk
"gøy (m,o)""pret, lol"
å gøy (-dd)blaffen
Jeg synes det er morsomt!Ik vind het tof!
å synes (-tes; -(e)s)"lijken, schijnen; [meine] vinden; [synlig] zichtbaar zijn"
morsom"leuk, grappig, tof"
Jeg liker å gå på ski!Ik houd ervan te gaan skieën!
Så moro!Zo leuk!
moro (v.)"plezier, pret, schik, lol"
det er morohet is leuk
ha moro av noeer lol in hebben
for moro skyldvoor de lol/grap
før skiturenvoor de skitocht
før"voor (vóór), voordat, alvorens; vroeger, eer, eerder"
Hvorfor vil du ikke være med på skituren vår?Waarom wil je niet meegaan op onze skitocht?
å være med (på)"meedoen (aan), er bij zijn, er toe bijdragen"
vær så snillalsjeblieft?
vår (BEZ. VNW.)"ons, onze"
vår (m.)"lente, voorjaar"
om våren"in de lente, elke lente"
i vårdeze lente
til vårenkomende lente
på fjelletop de berg
fjell (o.)"berg, rots"
til fjellsnaar de bergen
Det blir sikkert en flott tur.Het wordt zeker een schitterende tocht
sikker"vast, zeker, stellig; veilig"
flott"mooi, fijn, schitterend; vlot"
tur (m.)"tocht, wandeling; toer, beurt"
etter tur"om de beurt, bij toerbeurt"
å stå for turaan de beurt zijn
å gå turwandelen
god tur!goede reis!
å ture (-a)"boemelen, drinken"
Alle nordmenn er så flinke til å gå på ski.Alle noren zijn zo goed in skiën.
å være flink til ..."goed, behendig zijn in ..."
flink"knap, goed, handig"
Dere kommer bare til å le av meg.Jullie zullen slechts lachen met mij.
å komme til åzullen
å komme (kom; kommet)komen; aankomen
å komme an påer vanaf hangen
å komme av meder vanaf komen
å komme framaankomen; vooruitkomen; blijken
å komme godt medhandig zijn
å komme på noe(n)er op komen/stuiten
å komme seg"bekomen, beter worden"
å komme ut av det met nnhet met iem. kunnen vinden
å komme ut for"blootstaan aan, belanden in"
å komme ved"interesseren, belang hebben bij, aangaan"
Så dum du er!Zo dom dat je bent!
Vi skal lære deg.We zullen het je leren.
Du trenger ikke å være i de store bakkene.Je moet niet op de grote pistes gaan.
bakke (m.)helling; grond; maaiveld
stå på bar bakkeop zwart zaad zitten
å bakke (-a)achteruit varen/rijden
å bakke utzich terugtrekken
Hun er omtrent like høy som du.Ze is ongeveer even groot als jij.
Skienne hennes passer nok.Haar ski's passen wel.
å passe (-a)"oppassen, passen, voegen"
nok"voldoende, genoeg; wel(iswaar)"
Du kan få låne de nye skiene til søsteren min.Je kan de nieuwe ski's van mijn zus te leen krijgen.
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
En trenger ikke spesielle klær.Men heeft geen speciale kledij nodig.
spesiell"speciaal, bijzonder"
Du kan ha den røde jakka di.Je kan je rode jas gebruiken.
di (VNW.)jouw
Vottene dine ser varme ut.Je wanten zien er warm uit.
Bukser kan du låne av kona mi.Een broek kan je lenen van mijn echtgenote.
"Jeg får vel bli med, da.""Ik ga wel mee moeten, dan."
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
på skiturop skitocht
Indira ser oppover bakken.Indira kijkt naar boven op de piste.
oppover"naar boven, omhoog, op, opwaarts"
framover"vooruit, voorwaarts, voor"
bakover"achteruit, achteruit"
nedover"naar beneden, af, omlaag"
Tor kjører slalåm.Tor doet slalom.
slalåm (m. /bep. slalåmen)slalom; alpine skiën
De er på vei oppover.Ze zijn op weg naar boven.
vei (m.)weg
i veiop weg; voort
i veien (med)aan de hand (met)
av veien!uit de weg!
på veien tilop weg naar
springe/gå sin veier vandoor gaan
Kari leker med et akebrett.Kari speelt met een slee.
å lekespelen
leke (v.)"speeltje, speelgoed"
akebrett (o.)slee
rulebrett (o.)skateboard
Alle har prøvd.Iedereen heeft geprobeerd.
Det er fint å være alene og få øve selv.Het is leuk om alleen te zijn en zelf een beetje te oefenen.
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
å øve (-d)"(uit)oefenen, trainen"
Hun vil gå framover.Ze wil vooruit gaan.
De glatte skiene glir bakover.De gladde ski's glijden achteruit.
å gli (glei; glidd)"slippen, glijden, glippen"
å gli godtgoed (ver)lopen
å gli ned"afglijden, afzakken, naar beneden zakken"
å gli ut"uitglijden, [fig.] afglijden"
Hun glir sakte framover.Ze glijdt zachtjes voorwaarts.
sakte"langzaam; stilletjes, zacht(jes)"
"Bare det ikke går oppover eller nedover, så er det greit."Alleen als het niet naar boven of beneden gaat is het makkelijk.
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
det gjør ingentingdat geeft niets
"Sola varmer, og utsikten er nydelig.""De zon verwarmt, en het uitzicht is mooi."
sol (v.)zon
å varme (-a)(ver)warmen
utsikt (m.)"(voor)uitzicht, kijk"
nydelig"verrukkelijk, beeldig"
Noen kommer bak Indira og vil forbi.Iemand komt achter Indira en wil voorbij.
bak (VZ.)achter
bak (m.)"zitvlak, achterste"
forbi"voorbij, langs, over"
Hun blir litt redd.Ze wordt een beetje bang.
redd"bang, angstig"
Hun er kanskje i veien?Ze is misschien in de weg?
kanskjemisschien
Da hører hun stemmen til Per.Dan hoort ze de stem van Per.
da [VOEGW.]"toen; daar, omdat, aangezien"
da [BIJW.]"toen, dan; immers wel"
Nå gjør du akkurat som jeg har vist deg.Nu doe je precies wat ik je heb getoond.
akkuratjuist; net; precies
å vise(aan)wijzen; tonen; vertonen
Akkurat da faller Indira.Net dan valt Indira.
å falle (falt; falt)vallen; zakken; [i krig] sneuvelen
Hun får snø i hele fjeset.Ze krijgt sneeuw in haar hele gezicht.
snø (m.)sneeuw
helheel
fjes (o.)gezicht
Per ler og ler.Per lacht en lacht.
"Indira blir først sint, men så begynner hun også å le.""Indira wordt eerst kwaad, maar daarna begint ze ook te lachen."
sint"kwaad, nijdig, boos"
likevel"nochtans, toch, evenwel"
denbepaald lidwoord enkelvoud (vóór adjectief)
debepaald lidwoord meervoud (vóór adjectief)
vott (m.)want
belte (o.)riem
varmwarm
Mener du de brune vottene eller de hvite?Verkies je de bruine of de witte wanten?
å mene (-t)"bedoelen, menen; vinden"
langrennski (v.)langlaufski
Hvem eier de røde jakkene?Wie bezit die rode jassen?
å eiebezitten
eie (o.)bezit
Både Liv og Per har kjøpt røde jakker.Zowel Liv als Per hebben rode jassen gekocht!
å stå på skialpineskiën
å gå på skilanglaufen (meestal); skiën
Så dyre de er!Ze zijn zo duur!
LEKSJON TJUESJULes zevenentwintig
Har du feber?Heb je koorts?
feber (m.)koorts
feberaktigkoortsig
Hoster du?Hoest je?
hoste (m.)hoest
å hoste"hoesten, kuchen"
Er du forkjølet?Ben je verkouden?
Har du vondt i magen?Heb je maagpijn?
Hvor har du vondt?Waar heb je pijn?
Jeg tror jeg holder på å bli syk.Ik denk dat ik bezig ben ziek te worden.
å holde på å bli ...bezig zijn met te worden
å holde på (med) åbezig zijn met; op het punt staan om te
å bli (ble(i); blitt)worden; blijven
Jeg føler meg ikke frisk.Ik voel mij niet fris.
å følevoelen
frisk"vers, fris; gezond"
Jeg har så vondt i hodet.Ik heb zo'n hoofdpijn.
hode (o.)"hoofd, kop"
Jeg hoster og har vondt i halsen.Ik hoest en heb keelpijn.
hals (m.)"keel, strot, hals"
hals og hodehals over kop
på sin halsin hart en nieren
vondt i halsenkeelpijn
av full halsuit volle borst
han har det høgt opp i halsenhet zit hem tot hier
å halse (-a)"blaffen; [zeev] wenden, halzen"
Jeg har kastet opp.Ik heb gekotst.
å kaste (-a)"werpen: (weg)gooien, smijten"
å kaste oppovergeven
å kaste av segzoden aan de dijk zetten
"Jeg har feber, 38,3°.""Ik heb koorts, 38,3°."
hode (o.)"hoofd, kop"
hals (m.)"keel, strot, hals"
arm (m.)arm
arm i armgearmd
arm (BN.)arm
mage (m.)buik; maag
vondt i magenbuikpijn
hånd (v.)hand
bein (o.)"been, poot; voet; [knokkel] bot; [fisk] graat"
komme seg på beinet"overeind komen, [dra] opstappen"
ta til beinsde benen nemen
ta beinet på nakkener als een haas vandoor gaan
være på beinetop de been zijn
ho har bein i nasen"ze weet wat ze wil, [neds.] ze heeft haar op d'r tanden"
bein (BN.)"recht, direct"
fot (m. / mv. føtter)voet; poot
som fot i hoseheel gemakkelijk; O.K.
stå på god/lik fot medop goede/gelijke voet staan met
på stående fotop staande voet
Hvorfor har du vondt?Waarom heb je pijn?
vondt i ei tannpijn in een tand
hull i tannaeen gat in de tand
hull (o.)"gat, opening; hol; kuil"
gå til tannlegenga naar de tandarts
mistet en fyllingeen vulling verloren
å miste"verliezen, kwijtraken; missen"
fylling (v.)vulsel; vulling; vuilnisbelt
ta en smertestillende tablettneem een pijnstiller
smertestillendpijnstillend
tablett (m.)"tablet(je), pil"
vondt i halsenkeelpijn
hoste (m.)hoest
å hoste"hoesten, kuchen"
røykt for myete veel gerookt
å ta hostesafthoestsiroop nemen
hostesaft (v.)hoestsiroop
slutte å røykestoppen met roken
å slutte (-a)besluiten; concluderen
å slutte medophouden
å slutte [strøm](aan)sluiten
å slutte seg til"zich aansluiten bij, toetreden tot"
å røykeroken
hodepine (v.)hoofdpijn
pine (v.)pijn
å pine"pijnigen, kwellen"
pinne (m.)"pen, pin, stokje"
stiv som en pinnestijf als een plank
vondt i øynenepijn in de ogen
øye (o. / mv. øyne)oog
under fire øyneonder vier ogen
lest lenge med dårlig lyslang gelezen met slech licht
lys"licht, hel(der)"
lys (o.)licht; schijnsel; kaars
kjøre mot/på raudt lysdoor rood rijden
rak som et lyskaarsrecht
føre bak lysetom de tuin leiden
sett på TV i mange timervaak naar televisie gekeken
mistet brillenebril verloren
bruke bedre lysgebruik beter licht
å bruke"gebruiken, bezigen; [tijd, geld] besteden"
bruke åplegen te
bruke seg"schelden, klagen"
å slappe av"ontspannen, relaxen"
slå av TV-enzet de televisie af
slå (v.)"knip, schuif, grendel"
å slå (slår; slo; slått)"[fig.] treffen; doen, gieten, enz.; [gras] maaien; [vinne] verslaan"
å slå anaanslaan
å slå an på/medversieren
å slå avafzetten
å slå av en handeleen deal maken
å slå av påverminderen
å slå fastvaststellen
å slå forsluiten
å slå frampåvoorstellen
å slå i/påschenken
å slå nedneerslaan
å slå oppopzoeken; opslaan
å slå opp med"breken met, het uit maken"
å slå påaanzetten
å slå segzich bezeren; [tre] kromtrekken
å slå seg nedzich vestigen
å slå tiltoeslaan
å slå utuitslaan
sove en stundslaap een uur
bruke brillergebruik een bril
briller (mv.)bril
spist for myete veel gegeten
spist dårlig matslecht voedsel gegeten
dårlig"slecht, erg, ondeugdelijk; beroerd, onwel; kwalijk"
spist for fortte snel gegeten
fort"gauw, vlug, snel"
fort (o.)fort
uroligonrustig; ongerust
salve (v.)salvo; [krem] zalf
hostesaft (v.)hoestsiroop
å hoste"hoesten, kuchen"
saft (v.)sap; limonade
vitamin (o.)vitamine
saks (v.)"schaar, klem"
termometer (o.)thermometer
plaster (o.)pleister
resept (m.)recept
hoste (m.)hoest
å hoste"hoesten, kuchen"
saft (v.)sap; limonade
noen sider fra Pers dagbokenkele bladzijden uit Pers dagboek
"38,1° i feber""38,1° koorts"
Det syntes jeg var unødvendig.Dat vond ik niet nodig.
unødvendigniet noodzakelijk
Jeg var altfor syk til å gjøre lekser.Ik was veel te ziek om te studeren.
altfor"veel te, al te"
altfor myeveel te veel
De hadde gått på arbeid.Ze zijn naar het werk gegaan.
Jeg hentet en spennende kriminalroman.Ik nam een spannende misdaadroman.
å hente"afhalen, ophalen"
fra pappas bokhylle.uit papa's boekenrek
bokhylle (v.)"boekenplank, boekenkast"
hylle (v.)"plank, rek; richel"
Hun har ikke humoristik sans!Ze heeft geen gevoel voor humor.
Hun ringte for å spørre om jeg var bedre.Ze belde om te vragen of ik beter was.
Da hadde jeg akkurat lest ut boka.Toen had ik net het boek uitgelezen.
akkuratjuist; net; precies
Jeg hadde satt den tilbake i hylla.Ik had die terug in het rek gezet.
tilbake"terug, weer"
å sette (satte; satt)"zetten, stellen, plaatsen"
Han sa at øynene var røde.Hij zag dat ogen rood waren.
øye (o. / mv. øyne)oog
under fire øyneonder vier ogen
Is er den besten maten når en hadde vondt i halsen og feber.IJs is het beste voedsel wanneer iemand keelpijn en koorts heeft.
is (m.)ijs
Håper mamma skjønner at det er sant.Ik hoop dat mama begrijpt dat het waar is.
å skjønne"inzien, begrijpen"
skjønner (m.)kenner
skjønnhet (m.)schoonheid
i morges syntes også pappa synd på meg.'s morgens vond papa het ook jammer voor me.
synd (v.)zonde
synd (BN)"jammer, sneu"
Han ville ringe til legevakten.Hij wou bellen naar de dokter.
å ringe"bellen, schellen; [klokker] luiden"
å ringe påaanbellen
å ringe tilopbellen
å kjenne (kjennte; kjent)kennen; voelen
å kjenne igjenherkennen
å kjenne til(een beetje) kennen
å kjenne på(be)voelen
influensa (m.)griep
Jeg stod opp.Ik stond op.
Jeg så hvor mye is det var i kjøleskapet.Ik keek hoeveel ijs er was in de voorraadkast.
å se (så/sett)zien; kijken
kjøleskap (o.)"koelkast, ijskast"
Jeg brukte hostesaft som saus på isen.Ik gebruikte hoestsiroop als saus bij het ijs.
hostesaft (v.)hoestsiroop
is (m.)ijs
De er snillere enn de pleier å være.Ze zijn liever dan ze gewoon zijn.
enn [vb. (større) enn]dan [vb. (groter) dan]
enn [onbep]ook; nog
om ennook al
enn silaat staan
enn [zld]"maar, en"
snill"goedig, lief, braaf, zoet"
De vil ikke at hun skal bli smittet.Ze willen niet dat ze besmet zal worden.
smitte (m.)besmetting
å smitte (-a)"aansteken, besmetten"
De holder Kari borte fra senga.
Kjøp noe du ønsker deg!Koop iets wat je wenst!
å ønske"verlangen, willen, wensen"
Hun forstør meg.Ze verstond mij.
fem bladervijf bladen
"Jeg er enig, men i morgen står jeg opp.""Ik ga akkoord, maar morgen sta ik op."
enig"eens, eensgezind"
enig i deter mee eens
enig med nn.met iem. eens
Jeg trenger en dag for å komme i form.Ik heb een dag nodig om in vorm te komen.
De trengte meg på laget.Ze hadden me nodig bij de ploeg.
lag (o.)"laag; toestand; [evne] handigheid, greep"
lag (o.)"[fest] feest; [gruppe] ploeg, elftal, club"
"en prøve (v,m)""proef, proefneming; proefwerk; monster, staal; test; repetitie; auditie"
Jeg måtte komme og spille ishockey.Ik moest komen en ijshockey spelen.
Alle her hjemme har vært greie denne uken.Iedereen hier thuis zijn goed geweest deze week.
grei"eenvoudig, makkelijk; leuk, prettig, vlot"
Det er ikke så dumt å være syk - når en har tid til det...Het is niet zo dom om ziek te zijn - als men er tijd voor heeft...
å løfte"oplichten, (op)tillen"
løfte (o.)"belofte, toezegging, gelofte"
myeveel
mange"vele(n), veel"
flere"meer, verscheidene"
skjeløydscheel
å skjelescheel kijken
tungzwaar
sværzwaar
en heldiggris (m.)"bofkont, geluksvogel"
fordi"omdat (redengevend, oorzaak)"
derfordaarom (gevolg)
hodepine (v.)hoofdpijn
pine (v.)pijn
å pine"pijnigen, kwellen"
pinne (m.)"pen, pin, stokje"
stiv som en pinnestijf als een plank
Jeg lengter hjem.Ik verlang naar huis.
å lengte (-a)"verlangen, snakken, hunkeren"
fordi + leddsetningomdat + bijzin
derfor + hovedsetning"daarom, daarvoor, derhalve + hoofdzin"
LEKSJON TJUEÅTTELes achtentwintig
blabla
LEKSJON TJUENILes negenentwintig
ei bygd (v.)"dorp, vlek; platteland"
en landsby (m.)dorp
en by (m.)stad
en stor byeen grote stad
ca.circa
innbygger (m.)"ingezetene, inwoner"
De lever av jordbruk.Ze leven van landbouw.
jordbruk (o.)landbouw
jord (v.)"aarde, land, grond"
falle i god jordin goede aarde vallen
turisme (?.)toerisme
turist (m.)toerist
industri (m.)"nijverheid, industrie"
industridepartementethet ministerie van economische zaken
handel (m.)handel
fiske (o.)visvangst
fisk (m.)vis
å fiske (-a)vissen; [med stong] hengelen
skipsfart (m.)scheepsvaart
håndverk (o.)"handwerk, ambacht"
Det er ikke noen innvandrere.Er zijn geen immigranten.
innvandring (v.)immigratie
Det er få turister.Er zijn weinig toeristen.
"weinig(en), enkele(n)"
å fåkrijgen; kunnen; moeten; mogen; zullen; brengen
i landbyen der jeg vokste opp.In het dorp waar ik opgroeide.
å vokse"groeien; toenemen, wassen"
derblijkbaar ook betrekkelijk bijwoord voor plaats
Det er kalde vintrer og varme somrer der.Men heeft er koude winters en warme zomers.
Det er tropisk klima der.Men heeft er een tropisch klimaat.
klima (o.)klimaat
Den fineste bygningen der er rådhuset.Het mooiste gebouw daar is het stadhuis.
bygning (m.)"gebouw, bouwwerk"
en kirke (v.)een kerk
en moskéeen moskee
et slott (o.)"een kasteel, een slot"
en jernbanestasjon (m.)spoorwegstation
stasjon (m.)station
jernbane (m.)spoorweg
et konserthus (o.)een concerthuis
et bibliotek (o.)een bibliotheek
et teater (o.)een theater