Ma Xiu Jia

Hoofdstuk 4. Besluit

4.1 Enkele opmerkingen

Er zijn, het moet worden toegegeven, enkele zaken die voor verbetering vatbaar zijn, indien iemand er nog een flinke extra hap tijd aan wil besteden. Het is bijvoorbeeld een nobele betrachting bij het programmeren algemeenheid na te streven, zodat het geschreven programma eenvoudig aangepast kan worden indien de situatie waarin het moet werken verandert, of zodat het programma zelfs herbruikbaar is. CBMTimer is natuurlijk een bijzonder specifiek en gespecialiseerd programma, en zal sowieso niet meteen voor hergebruik in aanmerking komen. Om er toch voor te zorgen dat enkele parameters eenvoudig aanpasbaar zijn (zonder de noodzaak het programma te hercompileren) zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van een aanpasbaar, extern "Preferences" of "Settings" document in XML.

Een tweede zaak die voor verbetering vatbaar is de plaats, fysisch, van de MySQL databank. Momenteel staat de databank op escher, een computer die niet echt als server dienst doet (het gaat meerbepaald om de PC van Michiel Ronsse). Daarenboven is het de bedoeling de databank er een tijdje na de afhandeling van de afstudeerwerken weg te halen. Het is echter, om op het eerste probleem in te gaan, zo dat de databank in feite even beschikbaar moet zijn als de website, aangezien het niet mogelijk is bestanden up te loaden indien de databank niet bereikbaar of beschikbaar is. Het tweede probleem, het feit dat de databank niet eeuwig op escher kan blijven draaien, conflicteert enigszins met mijn verwachting dat de website daadwerkelijk gebruikt zal worden.

Ik denk vervolgens dat het iedere ontwikkelaar van webapplicaties meer dan eens is opgekomen te verzuchten dat er een robuuster vorm zou moeten bestaan om websites zodanig te stileren dat niet elke browser die in omloop is er een baarlijk oneetbaar soepje van kookt. Het is mogelijk om via een schijnbaar oneindige reeks afstellingen en testen een style sheet te creëren die aanvaardbaar werkt bij de meeste browsers, maar het blijft enigszins prutsen, en dat is jammer.

4.2 Samenvattend

Het was de bedoeling een website te creëren die enerzijds informatie zou verschaffen over de CAM-Brain, en anderzijds gebruikers wereldwijd zou toelaten om met de CBM te experimenteren. In beide opzichten is de webapplicatie een succes. Er werd een website ontworpen die eenvoudig uitbreidbaar is om eventueel latere artikelen en publicaties te incorporeren. Er werd een huisstijl gecreëerd voor de website, die sober genoeg is om niet tegen de borst te stuiten binnen een academisch milieu, maar toch eigenzinnig genoeg om op te vallen tussen allerlei zwart-wit geneuzel. Er werd gezorgd voor een zekere graad van interactiviteit met de gebruiker, waaronder, als belangrijkste aspect, de mogelijkheid om een taak te laten uitvoeren door de CBM.

Niet enkel tellen de prestaties. Ik heb mezelf vaak betrapt op kinderlijk enthousiasme bij het besef dat ik, voor en door dit afstudeerwerk, enkele zaken heb aangeleerd die voor mij, een jaar of wat geleden, niet bestonden. Ik denk onder andere aan de lingua franca van het internet, HTML of de iets meer vermogende server-side scripting taal PHP, en de style sheet taal CSS2, de uitgebreide databanktaal MySQL, of de serieuze programmeertaal Java.

Het is in die zin dat ik dit afstudeerwerk, en in extensio mijn jaar Aanvullende Studies Informatica afsluit als een iets vollediger mens. Is het immers niet zo dat in velen van ons nog de renaissancistische wens voortleeft een ware uomo universale te zijn? Een mens die alles kent. Hoe verder we echter evolueren op cultureel, technologisch, sociaal, taalkundig, ... vlak, hoe onmogelijker het is zelfs maar te bedenken dat het ooit kon.

Ik dank u allen voor uw aandacht.